Алеги инженеринг ООД проектира и произведе специализиран минен джип

В Златица, през месец май, Алеги инженеринг ООД завърши производството на първите два прототипа на минна специализирана машина за превоз на хора и взрив. Машините са проектирани специално за минната индустрия в съответствие с машинна директира 2006/42/EO и стандарт БДС EN 1889-1 2006 Минни машини. Подвижни машини, работещи под земята. Безопасност. Част 1: Безрелсови превозни средства с пневматични гуми.

Проектът стартира 2019, като в него участва разнообразен екип от машинни конструктори, електро инженери, експерти, техници и заварчици. С много усилия, малко ресурси и голям ентусиазъм в рамките на 1 година и 3 месеца екипът се справи с цялостното проектиране, доставката на материали и производството на двете машини с наименование GIDROCK.

Планира се в началото на юни да се извършат финални тестове, след което машините да влязат в експлоатация в подземните оловно-цинкови рудници Джурково и Дружба.

Към момента се разработват различни версии на машината с цел да се предложат на бъдещите клиенти машини, отговарящи на техните специфични нужди: превоз на хора, сервизни дейности, транспортиране на ГСМ материали и други версии.

„Най-трудно в момента е да спечелим доверието на нашите клиенти. Хората се учудват и не вярват, че подобни неща могат да се правят в България. Това ни мотивира да бъдем още по-прецизни и креативни в работата си. Надяваме се да успеем да реализираме продукта GIDROCK, както на българския така и на международния пазар и покажем, че и в България можем“ – споделя ръководителя на проекта инж. Георги Атанасов.

Алеги инженеринг ООД е сертифицирана по ISO 9001:2015 за „Проектиране и производство на минни мобилни машини“, с което гарантира качеството на изпълнение на своите продукти.

Материалът е предоставен от „Алеги инженеринг” ООД