Заболеваемостта от Ковид-19 в района на Средногорието е висока

Във връзка с изнесена информация в национална телевизия на 17 март, че в района Златица – Пирдоп, заболеваемостта от Ковид-19 е около и над 900 на 100 000 души население, в. Камбана отправи запитване за актуална справка към РЗИ-Софийска област за седемте общини в Средногорието – Мирково, Челопеч, Чавдар, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица. Следва да се поясни, че показателят за брой заболели на 100 000 жители население е относителният метод за измерване на заболеваемостта на 14-дневна база, който, обаче, е и най-точният към момента.

От пресцентъра на РЗИ-Софийска област отговориха, че през последната седмица, в част от общините на Средногорието се забелязва отчетлив ръст при заболеваемостта с Ковид-19, достигащ и преминаващ границата от 900 заболели на 100 хил. души.

Най-високи са показателите при общините Мирково (1168,8), Златица (1036,9) и Пирдоп (838,1).

В другите общини показателите са Антон (341,3), Челопеч (791,1), Чавдар (604,7), Копривщица (556,7).

В тази връзка е засилен противоепидемиологичният контрол в тези общини от страна на РЗИ-Софийска област. Разкрити са допълнителни болнични легла, за лечение на пациенти с Ковид-19 в МБАЛ-Пирдоп. /бел.ред. – 40 легла/. Проведени са работни срещи кметовете на общините Пирдоп, Златица, Чавдар и Челопеч.

Обсъждат се допълнителни противоепидемиологични мерки с членовете на Областния кризисен щаб на Софийска област.

От РЗИ-Софийска област уточняват още, че данните са изключително динамични и числата се променят ежечасно.

За по-голяма яснота за читателите потърсихме данни и от ръководствата на общините.

Към дата 18 март:

– В община Чавдар регистрираните с Ковид-19 са 3, които са на домашно лечение.

– От сайта на община Челопеч става ясно, че случаите са 19 – 4 са хоспитализирани, 15 са на домашно лечение.

– В община Мирково активните регистрирани случаи са 38.

– 14 са активните случаи в община Антон. 13 души са на домашно лечение, 1 е настанен в болница.

– От община Копривщица съобщиха, че регистрираните случаи са 20.

– От община Пирдоп съобщиха, че 123 са регистрираните в НИС за борба с Ковид-19. 102 човека са на домашно лечение, а 21 души са хоспитализирани. /За съпоставка: на проведено заседание на Общински кризисен щаб на 12 март, е съобщено, че към датата и часа на провеждане на заседанието, в Националната информационна система за борба с COVID-19, в Пирдоп са регистрирани 56 човека, от които 13 са хоспитализирани.

– В община Златица случаите са 73, от които 54 са на домашно лечение, а 19 са хоспитализирани.

След като се направи съпоставка на регистраните случаи от Средногорието в НИС, която е 290 човека /към 18 март/, и общия брой жители на район Средногорие, приблизително 22 000 души, то този резултат е съпоставим и съответства на информацията за заболеваемост над 900 на 100 000 души.

След направена справка в МБАЛ-Пирдоп стана ясно, че капацитетът на отделението за лечение на Ковид е запълнен. Заети са всичките 40 легла, натовареността е пълна. Леглата са разположени и на 4-ия, и на 6-ия етаж. С болните работят само интернистите д-р Тинтикова и д-р Марков. Припомняме, че първоначално, бяха определени 20 легла, след което бройката бе увеличена на 30, а от миналата седмица са добавени още 10 легла.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, със Заповед на кмета на Община Антон, считано от 16 до 31 март Пенсионерския клуб в селото преустановява дейност. Ограничава се и достъпът до сградата на общинска администрация Антон, като ще бъдат допускани жители по преценка за неотложни нужди. В община Мирково, след заседание на Общинския кризисен щаб, на 17 март е издадена заповед да бъде преустановена дейността на Домашен социален патронаж – Мирково и предоставянето на топъл обяд в условията на пандемия, до 31 март включително. В заповедта е записано, че трябва да се извърши дезинфекция на сградата след затварянето й.

Общинските ръководства апелират гражданите да спазват всички противоепидемични мерки и да проявяват повишено внимание към своето и на близките си здраве.