За доброто бъдеще на децата ни е нужно добро образование

I клас – Челопеч

Първи учебен ден 2020/2021

Вече по традиция за пета поредна година, по случай първия учебен ден, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД зарадва с подаръци 82 първокласници в училищата в Челопеч, Чавдар и Златица. Освен с личен поздрав към всяко дете компанията насърчи първите стъпки на ученичетата в света на знанието с лаборатория за кристали, шалче и химикал. С лабораторията за кристали децата и техните родители ще имат възможност да се докоснат до процеси, които в природата отнемат милиони години.


I клас – Чавдар

Ученето през целия живот и образованието са сред ценностите на компанията, които тя се стреми да стимулира.  Минно-добивните дейности са само една от сферите, в които има голямо поле за развитие пред младите хора. Именно за това учениците получиха научен комплект, чрез който сами ще успеят да „отгледат“ кристал и да наблюдават „растежа“. Ще разберат, че се изисква време, упоритост и постояннство скалният елемент да стане красив и здрав, тъкмо както и в училище се изисква време, труд и учение, за да може и те да се превърнат в пораснали и знаещи ученици.


I клас – Златица

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД подкрепя развитието на местните общности, чрез създадена дългосрочна програма за инвестиции в общините Челопеч, Чавдар и Златица. Инвестициите, които компанията прави, са пряко в полза на населението на общините, на чиито територии дружеството осъществява дейността си. Освен образование, програмата подпомага благоустрояването на инфраструктурни обекти, развитието на капацитета на общините, подкрепя културните дейности, здравеопазването и спорта.