Първият брой на Софийски регионален вестник „Камбана“ излиза на 13 декември 1991 г.

Вестникът е седмичник, формат А3, в два цвята. 

„Камбана“ е вестник за информация, икономика, екология, политика, култура. Той е независимо издание, необвързан с политическа партия и бизнес структура. До момента вестникът се издържа единствено от собствените си приходи – продажби, абонамент, реклама, както и от допълнителни дейности – издателска дейност, предпечатна подготовка, визитки, бланки, некролози, фото услуги, които се извършват в офиса на „Камбана прес-2018“ ООД.

В.“Камбана“ се отличава с широк тематичен обхват и коментарно-обзорен характер. Стремежът на редакционния екип е не само да осигури богата информация за събитията в общините от региона, да предоставя на своите читатели обективен и задълбочен коментар от различни гледни точки, но и да стимулира гражданската активност за решаването на значими социални проблеми.

През годините на своето съществуване, в.“Камбана“ е бил предпочитан партньор за много институции и неправителствени организации, с които е участвал в реализирането на съвместни проекти и регионални инициативи.

Вестник „Камбана“ е член на Българската асоциация на регионалните медии /БАРМ/