Учреди се Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

На 15 февруари от 11 часа в информационния център на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД се състоя учредителното събрание на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“. Учредители са „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, представлявано от изпълнителния директор д-р инж. Илия Гърков и общините Челопеч, Чавдар и Златица, представени от кметовете Алекси Кесяков, Григор Даулов и Стоян Генов. В Управителния съвет на сдружението бяха избрани Красен Кискинов, адвокат, Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“ за „Дънди Прешъс Металс“ в България и Антоанета Герджикова, юрисконсулт на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. За председател на сдружението беше избран Красен Кискинов.

Вече 17 години „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД инвестира в устойчивото развитие на региона на Средногорието. С тази стъпка дружеството допълнително цели да създаде условия и да насърчи развитието на микро, малък и среден бизнес като стимулира предприемачество, осигуряването на устойчива заетост и икономически растеж.

След подписването на документите проф. д-р инж. Илия Гърков отбеляза, че се надява програмата да бъде успешна и да има уверени кандидати, въпреки, че се изправят пред нещо напълно непознато за тях до този момент.

Пожелавам на повече компании в национален мащаб да излизат с такъв тип идеи – как да развиват общностите, в които работят, без да ги ангажират пряко с дейността си.“ – допълни г-н Гърков.

Кметът на Община Челопеч – инж. Алекси Кесяков – сподели, че рудник „Челопеч“ са първопроходци на нови инициативи. За него създаването на Фонда в региона в сегашните условия е много хубава и навременна идея.

„Фондът дава възможност на младите хора да реализират своите идеи. Намираме се в район, в който разчитаме на големите предприятия и индивидуално малко хора тръгват да развиват частен бизнес. Надявам се да успеем да ги активираме за добрата инциатива и да поведат със себе си последователи, за да се разшири програмата.“ – каза инж. Стоян Генов, кмет на Община Златица.

Кметът на Община Чавдар, Григор Даулов, сподели, че не познава друга подобна практика в страната, в която едрия бизнес да стимулира предприемачество в малък бизнес.

Пилотният проект в Средногорието се реализира по подобие на функциониращия в община Крумовград фонд, който в рамките на близо две години успя да генерира 52 нови работни места. Бюджетът на фонда в пилотната му фаза е 170 000 лв., осигурени от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Средствата ще постъпват по сметка на Сдружението, а работни групи към всяка от трите общини ще одобрява проектите, които ще получат финансиране.

Партньори на пилотния проект са Смарт А груп – технически консултант и „Райфайзенбанк България“. Банката осигурява кредитната част на проекта в размер на още 170 000 лв. Всеки желаещ да кандидатства за подкрепа от фонда ще може да се възползва в равни части от грант и кредит. Като социално отговорна компания „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД ще гарантира пред банката отпуснатите кредити.

Като следваща стъпка се очаква кметовете на общини да излъчат свои представители в трите работни групи на съответната община, които ще участват в одобряването на проектите за финансиране. Техническият консултант ще предостави обучения за всички заинтересовани да участват.