Самодейците от Душанци с успешно участие във фестивал в Черна гора

Благодарение на средствата, които бяха отпуснати от „Аурубис България”АД по Социалната програма с община Пирдоп, с трите танцови състава и певческата група към читалище „Светлина” с. Душанци, в началото на месец юли, посетихме гр. Бар, Черна Гора. Там ежегодно се провежда смесен фолклорен фестивал, в… Прочети още