Обява за работа от Дънди Прешъс Металс Челопеч

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е водеща компания в рудодобивната индустрия, дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс, Канада. Ние търсим да назначим ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК Дирекция „Поддръжка“, отдел „Електро и КИП и А поддръжка“ Задължения: • Извършва поддръжка и ремонт на съществуващо минно ел. оборудване, както… Прочети още

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на проект „Възможност за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на хората с увреждания на територията на община Златица.“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002-0146-C001 по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ… Прочети още