Заповед на Областния управител на Софийска област относно Решение №166 на ОбС-Копривщица

Заповед на Областния управител З А П О В Е Д № ВР- 9 София 31.03.2017 г. На основание чл. 32, ал. 2 от Закон за администрацията /ЗА/ и чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от Закон за местното самоуправление и местната администрация… Прочети още