Заболеваемостта от Ковид-19 в района на Средногорието е висока

Във връзка с изнесена информация в национална телевизия на 17 март, че в района Златица – Пирдоп, заболеваемостта от Ковид-19 е около и над 900 на 100 000 души население, в. Камбана отправи запитване за актуална справка към РЗИ-Софийска област за седемте общини в Средногорието – Мирково, Челопеч, Чавдар, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица. Следва да се поясни, че показателят за брой заболели на 100 000 жители население е относителният метод за измерване на заболеваемостта на 14-дневна база, който, обаче, е и най-точният към момента.