Съобщение от МБАЛ-Пирдоп АД

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП” АД  

2070 гр. Пирдоп, ул. „Георги Бенковски” № 24;0878 632 768; e-mail address: hospital_pirdop@abv.bg


СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на МБАЛ–Пирдоп АД информира, че в лечебното заведение няма хоспитализирани пациенти с положителен PCR – тест и пациенти с клиника на COVID – 19.

МБАЛ Пирдоп АД
25.06.2020 г.