В РЕДАКЦИЯТА НА В. „КАМБАНА“

СЕ ПРЕДЛАГАТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 ИЗРАБОТКА НА:

– ВИЗИТКИ

– ПОКАНИ

– СТИКЕРИ

– БЛАНКИ

– МЕНЮТА

– ФОТОГРАФСКИ УСЛУГИ

– ПЕЧАТИ

– НЕКРОЛОЗИ

– ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И РЕКЛАМНИ ТАБЛА

– ФИРМЕН ЗНАК

– ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

– ЦВЕТООТДЕЛКА

– СКАНИРАНЕ 

– КНИГОИЗДАВАНЕ