Сериозен напредък в изграждането на двете инсталации в депото за ТБО

Почти половин година след започването на строителните работи на обект „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци” в Регионалното депо за твърди битови отпадъци в землището на община Златица, решихме да проверим на място как вървят дейностите в разгара на летния сезон. На 4 август, на територията на депото се срещнахме с кмета на община Златица Стоян Генов, отговорника Илия Македонски, главния инженер на общината Иванка Ангелова, която е и координатор по проекта, и Мартин Марков, представител на ДЗЗД „Средногорие Билд”, която изпълнява строителството на обектите. Припомняме, че общата стойност на проекта е 8 879 238 лева. Инсталациите са важен екологичен проект за седемте общини от Средногорието. За съвместно участие в управлението и експлоатацията на регионалното депо за отпадъци общините в Средногорието се обединиха в „Регионално сдружение за управление на отпадъците Средногорие – Еко”.

Водеща роля в реализирането на този проект има община Златица, която координира и контролира проектанти и строители.

Иванка Ангелова, главен инженер на община Златица, координатор проект:

– Ежемесечно се организира среща в община Златица, в която участват представители на всички общини, на строителите, на строителния надзор, на проектантите. На срещата присъства и екипът, който ръководи проекта. Дават се отговори на възникналите въпроси. Правим обход на депото и коментираме напредъка на строителните дейности. От тази среща излиза протокол, който в последствие, се разпраща до всички. Проверяваме изпълнението на строителните дейности и подписваме протоколите за СМР, актовете и измервателните протоколи. На всеки три месеца даваме становище за хода на строителството. Всички промени по строителството се съгласуват с кметовете членове на сдружението. Те проявяват необходимото разбиране.

Илия Македонски – отговорник на РД за ТБО

– Фирмите работят качествено и много организирано, независимо от климатичните условия. Имахме известни проблеми с дъждовете, но се справихме. Наложи се изграждането допълнително на една подпорна стена. Доставката на оборудването засега върви нормално, предвид обстановката. След монтажа на конструкциите започваме с инсталирането на оборудването. Строителството върви в график.

Преди дни беше монтирана система за видеонаблюдение и система за достъп. Това стана по препоръка на РИОСВ – София област. Отреагирахме бързо и адекватно по отношение на изграждането на видеонаблюдението. Едно условията е записите да се пазят до 6 месеца и да се предоставят при евентуално поискване. След това поставихме и бариерата, като малко се наложи да удължим срока, защото беше по-трудно за изпълнение технически. Вече всичко работи, раздадени са и картите с чипове за влизане и излизане от обекта. В реално време имаме 9 камери, които заснемат. Набляга се най-вече на камионите какво карат, какво влиза в депото. Сигналите се събират в сървър и чрез рутер се предават на Министерството на околната среда, които могат да гледат в реално време какво се случва.

Мартин Марков, технически ръководител и представител на ДЗЗД „Средногорие Билд”

– Над 90% е от строителните дейности вече са извършени, тоест почти приключва изграждането на площадките. Движим се по график. Завършено е халето за компостиращата инсталация. Очакваме да започне монтирането на оборудването. В халето за предварително третиране на отпадъците ще бъде положен последният пласт бетон. Изграден е трафопостът за захранването на двете инсталации, а сега се работи и по осветлението на халетата. Компостиращата инсталация ще остане отворена, само с покривната конструкция, предвид предназначението си. В нея ще се преработват зелени маси и клони. Приключи монтирането и на административната сграда, която е сглобяема конструкция. В нея ще бъдат обособени санитарни и помощни помещения – съблекални, бани и тоалетни, както и административна част с канцеларии.

Водоснабдяването

Търси се решение на въпроса с постоянното водоснабдяване на обекта. В момента това се извършва с водоноски, както е заложено по проект, което е по-сложният вариант. Водата се пълни от Златица и се докарва на място, след което се ползват резервоари – единият е за битови нужди, а другият – за противопожарни.

Стоян Генов: Няма движение по идеята за довеждащ водопровод до депото, тъй като все още не знаем какви ще са нашите отговорности в този процес и решението трябва да бъде общо – на всички общини.

На дневен ред, като проблем за решаване стои техническото състояние на булдозера, с който се прави заравняването на депонирания отпадък.

Стоян Генов: От доста време имаме технически проблем с булдозера. Машината се нуждае от основен ремонт, който е неотложен. Закупена е втора употреба. Информирали сме кметовете, информирали сме и трите предприятия, като едното е дало обратна положителна връзка, че ще се включи. Очакваме другите две да преценят възможностите си. Сумата е близо 65 000 лева. Офертата е подадена от специализирана фирма, която обслужва подобен вид машини. Надяваме се с общи усилия – общини и фирми – да я съберем. Факт е, че освен намаляването на обема на депонираните битови отпадъци, тази техника ще продължи да се използва и в бъдеще.

Бих искал да благодаря на „Елаците-Мед“, с чиято помощ бе извършен освежителен ремонт на кантарното помещение.

През изминалата седмица, съвместно с консултантите, изпълнителите, екип по проекта, екип по инсталацията и екип от звено „Чистота” в общината, е организирано посещение на инсталацията в Регионалното депо за ТБО във Велико Търново. Кметът Генов уточни, че това не е коствало на общината нито една стотинка. Целта е била да се запознаят на място с цялостната организация на работния процес, как се случват нещата. 27 души ще бъдат ангажирани с работа след стартиране на инсталациите.

Илия Македонски: Във Велико Търново има друга организация. Там всичко е отдадено за ползване на оператор. Общината няма отношение по управлението на отпадъците. Работят на двусменен режим. При нас проблем ще се яви при 72-часовите проби, защото не са уточнени нещата – нямаме персонал, а инсталациите ще се отдадат на оператор. В същото време, пробите следва да се направят и да се приемат от общината. Решението пак трябва да бъде общо.

Стоян Генов: Следващата седмица предстоят срещи с консултантите, за да се види как ще протече организирането на този процес по проект. Трябва да се прецени дали ние като община и хората, заети в момента на работа в депото, ще можем да проведем тези проби, без да ангажираме външен ресурс.

Какво представлява провеждането на 72-часовите проби?

Илия Македонски: Самият процес е следният: има приемна площадка, където отпадъците се приемат и разделят с машина. Качват се на специални сита, транспортьори, има сепаратори за метални отпадъци. Инсталацията ги разделя на по-тежки и по-леки. Оттам постъпват в бункери, където се пластмасите се разделят по цветове и после отиват в преса, която ги прави на бали. Тези готови бали ще бъдат пласирани за рециклиране.

Към момента, имаме доставена преса, вибрационно сито, транспортьори. Човешкият фактор ще бъде важен при сепарирането, на поточните линии. Отпадъците ще се разделят: пластмасите, бутилките, по цветове. Инсталацията за предварително третиране ще преработва годишно 6 000 т отпадъци. Тук ще се извличат и разделят рециклиращите материали.

Липсата на разделно събиране на отпадъци ще затрудни ли процеса?

Илия Македонски: Разбира се, че ще го затрудни. Трябва контрол и съвест. Най-малкото, не бива битовите отпадъци да се смесват със строителните. Това ще създаде огромен проблем. Макар че, преди да постъпят на следващ етап, те ще преминават на пресяване, а това, което няма да се използва, ще се товари и ще отива в депото. Наблюдавам това, което возят при нас колите – изхвърлят се по-дребни строителни отпадъци, измешани заедно с другите битови отпадъци. Ако не започнем да събираме по-съвестно, ще имаме проблеми. Управлението на отпадъците не е никак прост и евтин процес, това трябва да се има предвид. Има моменти, когато се налага вдигането на данък смет.

Стоян Генов: В тази връзка, на 21 август изтичат годишните договори на общините и кметствата за депониране. Предстои на заседание на Регионалното сдружение да обсъдим и договорим новите цени на услугата и да подпишем нови договори.

Какво количество отпадъци приема депото на ден?

В понеделник и в петък са най-малко курсовете, които камионите по чистотата правят до депото, констатирали са работещите там. В останалите три дни – вторник, сряда и четвъртък, са много повече. Максималното количество, което е заложено за прием на ден е 56 тона и 700 килограма, но досега не е достигнато, което е добре. Констатира се също и увеличаване на тонажа на отпадъците. Специалистите виждат две главни причини – първата е, че гражданите са започнали да изхвърлят боклука там, където им е мястото – в контейнерите. В същото време, нерегламентираните сметища намаляват. Втората причина е повишаването на жизнения стандарт – тогава се увеличават количествата смет.

Като пропуск при заработването на цялото съоръжение се отчита липсата на компактор. По мнението на управляващи други депа в страната е недопустимо да няма такава техника. Тази машина уплътнява отпадъците, намалява обема им и влияе върху намаляването на инфилтратните води. Те също трябва да бъдат управлявани, защото остават по-дълго време в депото и влияят върху гнилостния процес. При модела на запълване, което се прави в момента, това няма как да се случи. А обработката с булдозера не е подходящото третиране. При слой между 1 – 1,5 метра на отпадъка, компакторът сваля между 30 и 50% от обема му, което практически увеличава живота на депото и неговото бъдеще.