Работя в социално отговорна компания към служителите и местните общности

• Инж. Стоян Ралчев – председател на СК на КНСБ-ФНСМ
при „Елаците-Мед“ и член на ИК ФНСМ-КНСБ

  • При извънредното положение, в диалог с ръководството, успяхме да запазим всички работни места и доходите на хората останаха непроменени
  • Удовлетворен съм от работата си като синдикален лидер в  едно от най-модерните и високотехнологични предприятия в минната индустрия  

Инж. Ралчев, кога започнахте работа в „Елаците-Мед“? Вие сте и дългогодишен синдикален лидер на КНСБ в дружеството, как се ориентирахте към синдикална дейност?

Трудовият ми път започна още през 1977 г., в тогавашния МОК „Елаците“ – Челопеч – бях лаборант в електро лабораторията, а от 1982-ра започнах работа в Обогатително предприятие „Елаците”, с. Мирково, като началник цех Електроснабдяване. През 1985 г. започна и моята синдикална дейност. От 1987 до 1990 г. бях началник отдел Технически прогрес.

После, в годините на прехода, оглавявах Оптикомеханичен завод „Кирил Чепишев” гр. Пирдоп и Булгарплод „Софийски регион“ ЕООД.

През 2001 г. се завърнах към „старата си любов“, вече „Елаците-Мед“ АД, като началник цех Енергийна инфраструктура, потребление и ефективност“, на която длъжност съм и до момента. От 2012 г. съм избран и до сега съм председател на СК КНСБ при Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“ АД и член на Изпълнителния комитет на ФНСМ-КНСБ.

С какви резултати посрещна вашата синдикална организация Деня на миньора? 

Как оценявате съвместната работа на синдикатите и ръководството на дружеството по отношение на социалната политика в условията на Ковид-19?

КНСБ при „Елаците-Мед“ АД е втората по големина структура на синдиката след тази на Мини Марица Изток. И смея да кажа, че е една от най-добрите в организационно отношение.

Социалната политика на „Елаците-Мед“ е последователна през годините и е приоритет, както за  ръководството, така и на КНСБ.

В компанията има добре организирано столово хранене с разнообразна и питателна храна. Имаме магазини, добре заредени със стоки за бита и с хранителни продукти на ниски цени. Дружеството осигурява за своите служители служебен автобусен превоз от и до населените места. Осигурени са здравни услуги – лекарски и зъболекарски кабинети. Осигурено е здравно застраховане, което гарантира на хората комплексна застрахователна защита при евентуално заболяване или злополука.

В началото на юли подписахме новия Колективен трудов договор, който ще действа до края на юни 2022 година. Тук е мястото да отбележа, че диалогът с ръководството по време на преговорите беше много конструктивен и всички наши искания, свързани със заплащането на нощния труд, социалния пакет, безплатната храна, здравословните и безопасни условия на труд, както и други текущи искания, бяха изцяло приети, за което сме много благодарни.

По време на извънредното положение, свързано с Ковид-19, бяхме в непрекъснат диалог с ръководството, като успяхме да запазим всички работни места и доходите на хората останаха непроменени. Предприети бяха много адекватни и навременни мерки за недопускане на разпространяване на новия Коронавирус на територията на компанията.

Работите ли заедно с ръководството на дружеството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд? Какво е предприето в тази посока?

В дружеството се държи много на  здравословните и безопасни условия на труд и използването на лични предпазни средства при работа.

В компанията има постоянно действащ Комитет по условията на труд. На неговите заседания периодично се разглеждат актуални въпроси за работното облекло, личните предпазни средства, както и други въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Компанията трайно върви към дигитализация на производството, като въвежда модерни технологии и машини в работния процес, които също гарантират безопасността и здравето на хората.

Чувствате ли удовлетворение от работата си като синдикален лидер? Разкажете повече за синдикалната дейност.

Да, удовлетворен съм от работата си като синдикален лидер в  едно от най-модерните  и високотехнологични предприятия в минната индустрия, не само в България, но и в света, каквото е „Елаците-Мед“ АД.

Работя в компания, изповядваща принципите на КСО по отговорен и етичен начин, с голямото разбиране, към нуждите на работещите от страна на ръководството. При нас се работи в дългосрочна перспектива, като се грижим и опазваме околната среда, работим за повишаване стандарта на живот и за все по-здравословни условия на труд и живот, както за работещите в дружеството, така и за жителите от общините, в които развиваме своята дейност.

Какво ще пожелаете на хората, заети в минния бранш и на своите колеги от „Елаците-Мед“ по случай Деня на миньора?

По случай професионалния ни празник искам да пожелая на нашите работници и специалисти, и на всички работещи в този бранш, най-вече да бъдат здрави, те и семействата им, и да сбъдват мечтите си.