Полицейският участък в гр. Златица бе основно ремонтиран от „Елаците-Мед“ АД

Участък „Полиция” в гр. Златица вече е с обновен облик. В изключително кратки срокове бе направен основен ремонт, включващ цялостна подмяна на дограма, изолация на вътрешни стени, окачени тавани, поставяне на подов ламинат и теракот. Ремонтът е извършен от и за сметка на „Елаците-Мед” АД, в рамките на програмата за корпоративна социална отговорност на дружеството, за подкрепа на общините, на чиято територия извършва своята дейност. Обзавеждането на сградата е осъществено изцяло от бюджетните средства на Община Златица.

Инж. Стоян Генов, кмет на Община Златица, изказва своята благодарност на ръководството на „Елаците-Мед” АД – с. Мирково и лично на  инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор, на екипа на дружеството извършил ремонта, както и на всички, оказали съдействие за краткосрочното изпълнение на този проект. Поради извънредното положение в страната, на този етап официално откриване, не може да бъде осъществено. Община Златица поема ангажимента, при първа възможност, да организира мероприятието.

ОбА-Златица