Почетно отличие „Национална диплома“ за Цветина Георгиева

На 30 юли 2020 година се проведе церемония по тържествено връчване на почетно отличие на Министерството на образованието и науката „Национална диплома”, което се осъществи чрез онлайн видеовръзка с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и 44 удостоени с отличието зрелостници от Випуск 2020. Учениците са представители на най-успешните училища във всички области от цялата страна, като за София-регион с почетното отличие бе удостоена Цветина Георгиева, възпитаник на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ”.

Официалното връчване на дипломате се осъществи в регионалните управления на МОН, а Цветина получи своето отличие от началника на РУО София-регион, г-жа Росица Иванова.

Срещата бе открита от заместник-министъра на образованието и науката, г-жа Таня Михайлова, която поздрави отличените за техните постижения и ги посъветва да докажат, че имат вече една добра основа, положена от училището, за своето бъдещо развитие. На всеки зрелостник бе дадена възможността да благодари за отличието, за подкрепата и трудолюбието на своите учители и родители. Последните думи бяха на министъра на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев, който изрази своето възхищение от успехите на учениците, увереност в успешната им бъдеща реализация и приноса им за развитието на България и им пожела още много впечатляващи успехи.

Почетната грамота се връчва ежегодно и се присъжда на ученици, постигнали отличен успех (6,00) по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, на ДЗИ и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Това отличие е огромно признание за всичките успехи на Цветина и доказателство, че неуморният труд, амбицията, постоянството и отдадеността са закономерна гаранция за високи постижения и развитие.

Оттук насетне можем само да се присъединим към пожеланието на министър Вълчев за  „много успехи и на добър час”.

ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ”