Професионална гимназия „Златица“ започва прием по нова специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“

• Инж. Величка Баланова, директор на ПГ „Златица“ град Златица
пред вестник Камбана

– Г-жо Баланова, как се справя Професионална гимназия „Златица” с предизвикателството на дистанционното обучение в условията на пандемия от коронавирус?

– От тази година сме професионална гимназия, а от три години работим главно дуална форма на обучение. 2020 беше предизвикателство, както за всички, така и за нас с дистанционната форма на обучение.

Провеждахме занятията с платформата Classroom. Започнахме още на 16 март, много бързо, все пак децата при нас са по-малко и бързо се организирахме. В началото, интересът беше много голям, защото е нещо ново и различно. Децата с удоволствие влизаха в системата, но постепенно интересът започна да спада и започна да им липсва живият контакт в училище. Желанието да идват на училище се засили.

За мен лично, дистанционната форма на обучение показа, че българската образователна система е гъвкава и бързо успя да се нагоди към промените на условията, които ни предостави тази коварна болест Ковид-19.

Българският учител показа, че може да се разчита на него, да бъде гъвкав и лесно да се адаптира към всичко, което му поднесе животът. Така че, най-напред поклон пред българските учители, които не се уплашиха, а се справиха блестящо с това. За мен, учениците имаха по-голям страх към новата ситуация, отколкото преподавателите. Въпреки че са нация техническа, те по-трудно се нагодиха към новата система на обучение.

По мое мнение, дистанционната форма е по-подходяща за средните училища и за хуманитарни гимназии, например. Докато при професионалните гимназии, няма как да се случи дистанционно практиката. Не можеш дистанционно да пипнеш двигателя или струга и да видиш какво се случва. Да, можеш да гледаш клипове в youtube и да се обяснят някои неща, но не го ли пипнеш с ръце, просто няма как да се случи.

За мен, това е проблемът в дистанционното обучение в професионалните гимназии. Разбира се, има и икономически профили, които не е чак толкова сериозна загубата от практиката, която може да се навакса. Но по професиите, по които нашата гимназия извършва обучение, практиката сериозно липсва и учениците са ощетени.

От другата седмица ще започнем, до известна степен, с присъствено обучение в училище. Ще се стремим да компенсираме главно пропуските, които са в професионалната област, за да можем успешно да завършим годината за всички, които са пропуснали. Предстоят ни разговори с големите компании – нашите партньори, по отношение на практиката на десетокласниците по проекта „Домино” за работа в реална среда, които също изгубиха ценно време, в последната седмица от 22 юни до 30 юни, ако може да бъдат всеки ден в предприятията, за да компенсират в някаква степен пропуснатото. По този начин, в новата учебна година на дуалната форма, когато те ще имат вече по два дена практика в предприятията, няма да започнат отначало от нулата. Това е основното, което искаме да постигнем в края на тази по-особена учебна година.

– Какъв процент от учениците бяха обхванати от дистанционната форма? По какъв начин се справихте с обучението на останалите ученици?

– От 99 ученика, които са в дневна форма на обучение, 11 деца нямат устройства и възможност за работа в електронна среда. За тях бяхме организирали материали на хартиен носител, които се качват на платформата от учителите ни. Доставката осъществяваме с учебната кола по домовете. От РУО ни бяха осигурили два защитни костюма за хората, доставящи материалите. Разбира се, материалите не бяха в този обем, в който са електронните учебници и ресурси.

– Какви мерки бяха предприети по дезинфекция на училището за полагането на държавните зрелостни изпити?

– По отношение на дезинфекцията, на едно от събранията на Общинския кризисен щаб съобщихме, че ще бъдем домакин на ДЗИ и квалификационни изпити и помолихме за съдействие кмета Генов. В дните преди самите изпити бе направена цялостна дезинфекция от „Елаците-Мед” АД на сградата – във всички помещения, санитарни, коридори, стаи, стълбища, предверия, алеите. От наша страна бяхме осигурили дезинфектанти в достатъчно количество, ръкавици, маски, за да може всички зрелостници, които бяха на територията на училището, да бъдат обезопасени, ако някой е забравил да си вземе. Сега също имаме готовност, след като стартира до известна степен, присъственото обучение, да дезинфекцираме със собствени средства.

– Колко зрелостника се явиха на държавните зрелостни изпити, на които бяхте домакин?

– За първата матура бяха подали заявления 65 ученика. От тях, четирима не бяха допуснати и трима не се явиха. Тоест, на матурата по БЕЛ се явиха 58 души. На втория задължителен изпит, при нас имаше подадени заявления за изпит по английски език, по география, по биология и химия. 38 ученика бяха подали, а явиха се 35. На квалификационния изпит, за който имаше заявления, 18 ученици се явиха. Те са подали заявления за втори задължителен изпит държавен изпит по теория и практика на специалността. Там оценката се формира като средноаритметично от оценката по теория и практика. Очакваме резултатите. Ние бяхме домакини на ДЗИ в община Златица. При нас се явиха зрелостниците от СУ „Св. Паисий Хилендарски” и ПГ „Златица”. Нямаше проблеми при провеждането, учениците бяха спокойни, квесторите се справиха отлично, няма анулирани работи. Смятам, че създадохме добри условия за провеждането на тези изпити и това да даде добри резултати.

– За новата учебна година предлагате и нова специалност за обучение в ПГ „Златица” – Обогатяване на полезни изкопаеми. Разкажете ни повече за нея и за плановете ви.

Архивни кадри от старта на практиката на десетокласниците в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, февруари 2020 г.

– Да, тази година имаме заявка от трите предприятия „Елаците-Мед”, „Аурубис България” и „Дънди Прешъс Металс Челопеч”, както и инженеринговите партньори по дуалното обучение точно за такива специалисти по обогатяване на полезни изкопаеми. Още от началото, след като стартира учебната година, ние правим проучване и контакти с предприятията. Всяка година излиза списък с професии, които са застрашени и в които се очаква недостиг в следващите години. При разговорите ни с нашите партньори се установи, че в региона има необходимост от средни специалисти специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми”. Другата необходимост е от специалисти „Автотранспортна техника”, тоест логистични фирми, които са свързани с големите компании.

Архивни кадри от старта на практиката десетокласниците в „Аурубис България“ АД, февруари 2020 г.

Получихме заявка от „Аурубис”, „Елаците-Мед” и „Дънди Прешъс Металс”, „Геострой” и „Вес Монт”, като първите три компании заявиха ученици от паралелка „Обогатяване на полезни изкопаеми”. Това е нова за областта и общината специалност. Практиката задължително се провежда в предприятия-партньори, защото ние няма как да направим лаборатория или учебна практика по обогатяване. Имаме уверението им, че до 2022 година, при заявките ще бъде оборудван кабинет по обогатяване на полезни изкопаеми и учебните часове по теория ще могат да се провеждат в нашето училище.

Имам предварителен разговор с инженер по обогатяване на ПИ, който да провежда часовете по теория, както и уверението на фирмите, че ще ни окажат подкрепа при осигуряването на специалисти и ментори, които да провеждат практиката. До 9 клас учениците ще изучават общообразователни и общотехнически предмети, икономически предмети, техническо чертане, техническа механика, предприемачество. Ние имаме преподаватели, с които сме обезпечили това обучение. Благодарение на добрата воля на инж. Благовеста Уливерова, която е завършила такава специалност и е дългогодишен инженер-специалист в „Елаците-Мед”, ще можем да ползваме нейното образование и опит и всичко, което е необходимо, за да кандидатстваме за тази специалност. При изменението на Наредбата за дуалното обучение е записано, че в училище също трябва да има условия за провеждане на учебна практика и теория по специалността. Затова се подготвяме по всички изисквания и дойде ли моментът, да бъдем готови. При нас редовно по Практикантската програма преподават изявени специалисти от Минно-геоложкия университет и от Химико-технологичния университет и бихме могли да използваме и опита им при обучението на учениците в новата специалност.

Другата специалност, която е традиционна за нашето училище, това е “Автотранспортна техника” и тя също е по заявка на предприятията. В случая, освен заявката “Аурубис”, “Дънди Прешъс Металс”, “Елаците-Мед”, са включени допълнително и фирми, които имат нужда от такива специалисти по “Автотранспортна техника”, като “Геострой” и “Вес Монт” от Групата на инженеринговите партньори и също е наш партньор по дуалната форма на обучение. Тази година приемът е по втора степен професионална квалификация като специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми”, ще получат накрая свидетелство със специалност „Оператор по обогатяване на ПИ”. Другата специалност ще бъдат „Монтьор на автотранспортна техника”. Стартираме кампанията по приема на 3 юли, и това ще продължи до 29 юли.

Много сериозно се отнесоха всички компании към първия випуск, който стартира с работа в реална работна среда. Вярвам наистина, че нещата ще се случат и тези ученици, завършвайки, ще имат реализация тук, на местна почва.

– Гледайки малко по-напред в бъдещето, това ли ще бъде мостът между ПГ „Златица” и някои от висшите учебни заведения – Минно-геоложки университет, ХТМУ и Технически университет?

– Разбира се, че мислим и в тази посока. Непрекъснато поддържаме контакти с тези университети, те правят презентации при нас. Тази година нещата не се случиха заради пандемията. Габровският университет също прояви интерес към нас, изпратиха ни материали. Знаете, че нашите ученици, които се представят добре в националните състезания по професии са добре дошли във всички университети.