Обявление от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

Относно: Втори приемен период за 2021 г. на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда)

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч и Чавдар , имат удоволствието да уведомят жителите на общините – Челопеч и Чавдар, че от 12.10.2021 г. до 12.11.2021 г. се открива втори приемен период за 2021 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес. Вторият приемен период се открива за отпускане на неусвоените средства, предвидени за целево финансиране в общините Челопеч и Чавдар.

Каним всички жители на общините Челопеч и Чавдар да се запознаят с насоките за кандидатстване, променените критерии и с необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 12.10.2021 г. до 12.11.2021 г.

Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

  • Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград

Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2

Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

  • Владислава Николовска – офис София 11/ НДК

Адрес: 1463 София, ул. „Христо Стамболски“ 3 (до НДК)

Телефони: (02) 9178 111, (02) 9178 116

График за индивидуални консултации с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД, провеждани присъствено в съответната община:

  • 02.11.2021 г. – Община Челопеч – 9:30 ч. – 12:30 ч.;
  • 02.11.2021 т. – Община Чавдар – 13:00 ч. – 16:00 ч.

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч и Чавдар, както следва:

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център.