Обявление от Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица