„Елаците-Мед“ АД обявява свободна работна позиция в Обогатителен комплекс