Обява за работа от „Аурубис България“ АД – Пещар, топилна пещ