Нова линейка за Спешната помощ в Пирдоп

На 16 декември Филиалът за спешна медицинска помощ в Пирдоп се сдоби с чисто нова линейка. Медицинският автомобил пристига в Спешния център по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ” на Министерство на здравеопазването.

Новата линейка е марка Пежо Боксер. Оборудвана е с всички необходими медицински апаратури за спешни случаи. Тя е с по-широка вътрешност, разполага с модерна носилка, гръбначна дъска, подвижен стол, кислородни бутилки, аспиратор за прочистване на дихателни пътища, перфузор за вливания на медикаменти, апарат за обдишване, монитор, ЕКГ, дефибрилатор, шкафове за консумативи, разказа при нашата среща отговорникът на ФСМП-Пирдоп д-р Минка Велкова.

Спешна помощ – Пирдоп разполага с три линейки, като едната е на 14 години, другата е на 13 години, а само един специализиран автомобил е 4х4. Поддръжката им се осъществява от Центъра в София, а разходът за гориво на пирдопския клон е поет от местна минна компания. Тъй като новата линейка е в гаранционен срок, при нужда, ще бъде обслужвана в сервиза на фирмата-доставчик. Средномесечно се отчитат около 120 излизания на адрес, а изминатите километри са близо 5 000. На смяна са по два екипа по 5-6 човека. Общият брой на служителите в е 29. От тях 7 са лекари, 11 са медицинските специалисти – фелдшери и сестри, 11 са шофьорите, от които половината са и парамедици.

През лятото е получено дарение от апаратура за амбулаторните пациенти по същата програма на МЗ. ФСМП-Пирдоп е получил и други дарения от частни лица и фирми – защитно облекло и дезинфектанти.

Така чаканата нова линейка идва в Пирдоп след дълги процедури. Одобрението на проекта на МЗ от Европейската комисия бе обявено на 14 декември 2018 г. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, и ще бъде реализиран на територията на цялата страна чрез строителство (в т.ч. и на нови сгради – една, от които и в Пирдоп), реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ: спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа; модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане на структурите на спешната медицинска помощ; закупуване на 400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за спешна помощ.

Целта е осигуряването на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на гражданите на България и на пребиваващите на нейната територия. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв. Срокът за изпълнението на дейностите по проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г.