Нов камион за сметосъбиране за община Мирково

Дарението е в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“ на Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД 

„Благодаря на Бог, че го има днешния ден. От днес, Мирково вече има още една придобивка, която беше крайно необходима. Изключително съм благодарна на Група ГЕОТЕХМИН за това голямо дарение и за жеста към жителите на община Мирково. Надявам се, че нашите взаимоотношения ще продължат да се развиват и задълбочават в този приятелски дух. Да сме живи и здрави, и да пазим община Мирково чиста!” – това заяви кметът Цветанка Йотина по време на кратката церемония в центъра на селото на 27 ноември, която се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, предвид ситуацията с Covid-19.

По време на събитието кметът Йотина получи сертификат за дарение и ключовете на нова сметосъбираща машина. Това е първият реализиран проект по подписаното на 18 ноември рамково споразумение за подпомагане и развитие на значими проекти за жителите на общината по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на четирите дружества – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.

От страна на дарителите от Група ГЕОТЕХМИН присъстваха г-н Доминик Хамерс, Изпълнителен директор на Геотехмин ООД и г-н Стойно Стойнов, Директор Обогатителен комплекс на Елаците-Мед АД, както и г-н Петър Грохчев, Председател на ОбС Мирково, зам.-кметът г-н Велко Лисев, г-жа Цвета Попова, Секретар на общината, съветници и служители от общинска администрация.

От страна на дарителите Доминик Хамерс заяви: “За мен е радост днес, в рамките на рамковия договор, който подписахме с общината, да връча това дарение. По инициативата на проф. дтн инж. Цоло Вутов, Група ГЕОТЕХМИН създадохме програмата “Българските добродетели”. През следващите три години ние ще помагаме на община Мирково по реализирането на различни проекти, които ще са в полза на всички жители. Щастлив съм да връча ключовете на този съвременен автомобил. Безаварийно ползване!”

Сметосъбиращата машина отговаря на всички европейски изисквания и препоръки за комфорт при работа, сигурност и екологосъобразност. Машината е с двигател, който отговаря на изискванията на стандарт Евро 6. Притежава електронна система за контрол и безопасност при шофиране. Обемът на бункера за боклук е 16 куб. метра, което ще позволи по-ефективно събиране на битовите отпадъци. Осигурени са две надеждни платформи за безопасен транспорт на обслужващите я работници.

Програмата продължава с проектите за подмяна на уличното осветление в село Бенковски и изготвяне на проект за рекултивация на депото за битови отпадъци в Смолско. Те са в подкрепа на местните общности в условия на пандемия и несигурно развитие на икономиката и имат за цел да подобрят условията на живот.

По рамковото споразумение, през следващите три години, Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД ще осигурят финансиране и подпомагане и по други значими проекти и каузи на общината, в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД. По линия на тази програма се сключват споразумения и с други общини от района.

Събитието бе уважено и от отец Николай Славчев, който отслужи тържествен водосвет за здраве, благоденствие и просперитет на всички жители на община Мирково и безаварийна работа на новата придобивка.