NA/Кумерио Мед откри най-модерната рафинерия в света

NA/КУМЕРИО МЕД

ОТКРИ НАЙ-МОДЕРНАТА РАФИНЕРИЯ В СВЕТА

 

 • Най-голямата инвестиция в България

 • 80 милиона евро инвестирани  в новата производствена мощност

 • Най-добрите техники в света

 • Оптимизиране на разходите и съответствие с екологичните норми

   

 

 

Половин век, след тържественото откриване на МДК, на 28 октомври в района на „Кумерио мед“ АД се състоя грандиозно събитие, което ще остане в историята на групата NA – най-големият производител на мед в Европа и световен лидер в рециклирането на медни продукти.

Заводът в Пирдоп е един от 12-те, разположени в 7 европейски страни. На мястото на някогашния металургичен цех, само за 22 месеца, на площ от 13 500 кв. м. бе построена новата рафинерия за производство на електролитна мед. Това съоръжение, по последна технология, ще произвежда 180 000 тона електролитна мед годишно.

 

На тържеството за откриване на най-модерната рафинерия в света присъства президентът на републиката Георги Първанов, н.пр. посланикът на кралство Белгия у нас, зам.-министърът на екологията Чавдар Георгиев, бивши изпълнителни директори на завода, кметовете на общините Пирдоп и Златица, ръководители на държавни ведомства от района, инж. Цоло Вутов – изпълнителен директор на „Геотехмин“, д-р инж. Лъчезар Цоцорков – изп. директор на „Асарел Медет“ – АД, Робърт Хауи – генерален мениджър на „Челопеч Майнинг“ – ЕАД, управители на фирми, изпълнили проекта и още над 300 гости от страната и чужбина.

Преди официалната част, под надслов: „Медта – основен материал в съвременния живот, бе проведена пресконференция за присъстващите представители на централни и местни медии. Тя бе открита от изпълнителния директор на „Кумерио мед“ АД Никола Треан. В нея взеха участие д-р Бернд Друвен – изпълнителен директор на компанията, Питър Вилбранд, Никола Треан и Михаела Хеслинг – директор отдел комуникации.

Водещите пресконференцията подчертаха, че NA/Cumerio е водеща интегрирана група за производство на мед и медни продукти в Европа. Като резултат от развиващата се индустриализация, перспективите за потребление на мед са добри. Високите нива на развитие в Източна Европа обуславят устойчив растеж на БРП в Европа, а силата на NA/Cumerio е в отличното познаване на пазара на медна продукция. Със създаването на интегрираната медна група в Европа се повиши стойността на акциите.

В групата работят около 4700 висококвалифицирани и мотивирани служители. На-много те са в Хамбург – 2053 души, следвани от Пирдоп – 760, Столберг – 525 и др. NA/Cumerio използва своите предимства, като интернационален бенчмаркинг в производството и напълно интегрирана верига, за да подкрепи стратегическото си развитие. Основните стратегически стълбове са растеж, усъвършенстване и отговорност. Бяха посочени значителните изисквания към индустрията, поставени в плановете на ЕС за защита на климата, предвид промяната в механизма за преразпределение на квотите за въглероден двуокис.

Производствените единици на групата имат капацитет за производство на повече от 900 000  тона катоди годишно, от които 180 000 т. в Пирдоп и преработка на 970 000 т. концентрати. Освен това, годишно се преработват 500 хил.т. вторични материали, от които 15 000 т. в Пирдоп. През 2007 г. са преработени 1 898 хил.т. концентрати, от които 783 000 т. в Пирдоп. От общо произведените 986 х.т. катоди, 414 х.т. са произведени в Пирдоп.

Никола Треан информира, че в новата производствена мощност са инвестирани 80 милиона евро, което е най-голямата инвестиция в България. В нея са приложени най-добрите техники в света, намаляване на разходите и опазване на околната среда. Има условия за готовност за бъдещо разширяване на рафинерията. Техниката и крановата система са напълно автоматизирани, а DCS компютърната система осъществява управлението и контрола.

След пресконференцията, поканените гости и служители от фирмата се отправиха към района на сградата на новата рафинерия. Президентът Георги Първанов бе посрещнат сърдечно от д-р Друвен и Никола Треан. Държавният глава се ръкува с много от присъстващите лица, след което бе поканен да влезе в издигнатата бяла тента. Там Никола Треан откри тържествената церемония и предостави думата на д-р Друвен, който разказа за важността на тази инвестиция: „След като модернизирахме производството на сярна киселина за 21 млн. евро и още 34 млн.евро в опазване на околната среда, сега празнуваме друго важно събитие в историята на компанията – откриването на тази рафинерия, която е по последна технология. Общо 350 млн.евро са инвестирани след приватизацията на завода през 1997 за развитие, от които 80 млн. евро са отделени за посрещане на стандартите на Европейския съюз за опазване на околната среда. Всичко това е отражение от изключителната работа на мениджърския екип и 760-те служители в завод, които полагат отлични усилия в работата си, важна част от успеха на цялата група.“

Кумерио Мед, Пирдоп е вторият най-голям завод на групата NA.

Д-р Друвен изрази надежда пред българския държавен глава, че така важните за региона индустриални операции, ще се развиват в положителен аспект. „Бихме искали заедно да преодолеем предизвикателствата на снабдяването с енергоресурси, осигуряване на ефективна логистика и висококвалифицирани кадри.“

Новата рафинерия е комбинация от последни технологии за добив на електролитна мед, заедно с най-добрата практика, събрана от други заводи. Построяването й започна през август 2006, а първата катодна мед бе пусната само 22 месеца по-късно, в началото на юли 2008.

Докато високотехнологичното оборудване бе проектирано и внесено от едни от най-добрите международни доставчици, то изграждането на рафинерията бе възложено на местни, български компании. Основното строително проектиране и електроснабдяване е от местна инженерна фирма.

Технологичният процес (ISA 2000) е най-съвременният процес за добив на електролитна мед, като в същото време предпазва и околната среда.

По време на дизайна и конструирането на рафинерията, бяха съобразени и всички необходими предпоставки за по-нататъшното разширяване на производствения обем. Внедрената апаратура и инфраструктурата на съоръжението могат да посрещнат бъдещото разширяване без особени затруднения“.

След изказването на д-р Друвен, думата бе дадена на президента Първанов /словото публикуваме отделно/. След официалните речи, държавният глава бе поканен да пререже лентата за откриване на рафинерията. На излизане от тентата гостите наблюдаваха пускането на знамето на групата от покрива на сградата. Голяма атракция бе и бавното спускане до знамето на известния германски музикант Фин Мартин, който изпълни на саксофон класическо произведение. След стъпването на земята той поведе гостите по разстлания червен килим към входа на рафинерията. Президентът на републиката и изпълнителният директор на компанията тържествено прерязаха трикольорната лента, което бе съпроводено от бурните аплодисменти на присъстващите. Държавният глава отчупи от поднесената питка с мед и плисна менчето с вода, след което влезе в сградата. На него и на гостите бе показано цялото оборудване и му бе оказана честта да натисне червения бутон, с което официално бе даден старт на производствения процес. В огромното помещение, с помощта на кран, върху окачена поставка, на президента бе поднесен подарък – медна отливка. Държавният глава благодари за оригиналния подарък и пожела на целия колектив високи производствени и професионални успехи.

След официалната церемония, по случай това важно за групата и района събитие, ръководството даде изискан коктейл. Българските и чуждестранните гости бяха впечатлени от изпълненията на танцов фолклорен състав „Златица“, с ръководител Събина Илиева.

На всеки един от гостите бе подарен специален сувенир – малка пластика, представляваща медна отливка, с датата на официалното откриване на най-модерната рафинерия в света.

 

ПРОФИЛ НА КУМЕРИО МЕД АД

Кумерио мед е медодобивният завод на групата Кумерио в Пирдоп, България. Той е построен през 1958 г. и се състои от няколко основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика.

През месец септември 1997 г. заводът е приватизиран от Union Miniere /cera Кумерио/. През месец април 2005 г. медното производство на групата Umicore се обособи в самостоятелна компания – Cumerio, и акциите и бяха регистрирани на фондовата борса в Брюксел.“

През април 2008 групата Кумерио бе придобита от Норддойче Афинери (NA), Хамбург, Германия, след одобрението на Европейската комисия по-рано тази година.

През 2007 производството на Кумерио мед възлиза на 249 000 тона анодна мед, 65 000 тона от катодна мед и 900 000 тона сярна киселина.

Компанията е основен купувач на продукция от местните медни рудници – „Елаците“ и „Асарел Медет“. Кумерио прави износ основно за Балканите и Европейския съюз.

Компанията е получила много сертификати и награди за инвестиции и социални дейности:

 • 2003 г. – Белгийска награда за „Околна среда“

 • 2004 г. – Сертифициране по стандарт ISO 9001

 • 2005 г. – Разрешително по КПКЗ

 • 2006 г. – Сертифициране по стандарт ISO 14 001

 • 2006 г. – Първи клас Инвеститор

 • 2007 г. – Най-добър работодател със забележителни постижения в областта социална отговорност

 • 2007 г. – Инвеститор на годината

 • 2007 г. – Най-голям корпоративен инвеститор в България

Наградата „Инвеститор на годината“ бе присъдена на Кумерио мед от Българската агенция по инвестициите, за вложения на стойност 122 милиона евро. А те са разходвани както следва:

• 67 мил. евро – за построяването на рафинерията за катодна мед с капацитет на производство 180 000 тона (още 13 млн. евро са инвестирани в този проект през 2008)

• 21 мил. евро – По проект за намаляване на вредните емисии от SO2 и прах в атмосферата

• 34 мил. евро – Увеличаване на производствения обем и модернизиране на рафинерията

Общият размер на инвестицията за България ,след приватизацията на завода през 1997, възлиза на 350 млн. евро (80 милиона евро за подобрения на опазването на околната среда, 270 млн. евро за модернизиране на завода). Завършването на пречистващата газове инсталация през пролетта на 2008, беше още една стъпка в инвестиционната програма на компанията.

Добави коментар