Международно сътрудничество между университети, черпещи опит от „Дънди Прешъс Металс“

На 9 октомври „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ бе домакин на група студенти и техни преподаватели от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и от най-стария минен университет в света – Технически университет „Минна академия“ Фрайберг, Германия.

В рамките на визитата гостите бяха посрещнати в Административната сграда на компанията, където се запознаха с правилата по безопасност, които трябва да спазват на територията на Дружеството. Десислава Събева-Домусчиева, главен технолог „Обогатяване“ и Георги Божилов, главен инженер „Производство Преработка на руда“ разведоха посетителите из Обогатителната фабрика, за да ги запознаят с основите процеси. Младежите и техните преподаватели научиха повече за модернизацията на фабриката и за автоматизираните процеси на преработка на рудата. Видяха отблизо полуавтогенната мелница и флотационните машини. Студентите научиха повече за дългия процес на смилане и преработване на рудата до получаване на краен продукт – медно-златен и пиритен концентрат.

След вълнуващото посещение на Обогатителната фабрика, гостите се отправиха към СМАРТ центъра, който позволява в реално време да бъдат проследявани всички процеси в рудник „Челопеч“. Младежите имаха възможност да видят прецизното управление на процесите както в рудника, така и във фабриката. Те разбраха, че тази система позволява по-висока ефективност на работа и много по-добър контрол.

В края на тяхното посещение инж. Цветомир Велков, генерален мениджър на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ поздрави гостите и сподели, че партньорството между компанията и университета дава възможности на младите да видят на практика всичко това, което изучават, за да им помогне да доразвиват компетенциите си и да продължават да градят стабилни основи, на които смело да стъпват.

Дългогодишното партньорство между Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и „Минната академия“ в Германия, което продължава повече от 60 години, дава много възможности за развитие както за студентите, така и за преподавателите. През годините сме изградили стабилни основи за едно по-добро образование с обменна програма. Тази мобилност има положителен ефект върху образователното, социалното, личностното и професионално развитие, защото повишава знанията, уменията и компетенциите на студентите и преподавателите. Нашите студенти имат възможността да се обучават един семестър във водещия европейски минен университет, а студентите на академията обменят опит с нашия университет, който подготвя инженери по геоложки, минни, компютърни и електромеханични специалности, конкурентоспособни на пазара на труда. Преподаватели от двата университет споделят опита си. Синергията между двата университета, изградена въз основа на доверие, ни носи удовлетворение, че сме създали успешен образователен модел, стимулира любознателността и подготвя студентите за тяхното по-нататъшно професионално развитие. “ – сподели проф. Павел Павлов, ръководител на делегацията и гост-лектор в „Минната академия“.

*Технически университет „Минна академия“, Фрайберг е университет, намиращ се в средносаксонския град Фрайберг, провинция Саксония, Германия. Тя е създадена през 1765 г., по време на Просвещението, като школа за висше професионално обучение на миньорите от принц Франц Ксавер фон Заксен по плановете на Фридрих Вилхелм фон Опел (1720 – 1767), Карл Вилхелм Бено фон Хайниц под името Курфюрстка саксонска минна академия във Фрайберг. Академията поддържа контакти с 42 университета и други висши училища от цял свят, сред които е и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.