In memoriam

Почина

ЦОНКА ЧИЛОВА

дългогодишен учител
и директор на СУ „Саво Савов“

град Пирдоп

Г-жа Чилова бе всеотдаен учител, респектиращ директор,
достоен човек и голям приятел на вестник Камбана.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!


Поклонението ще се състои на 30 август 2019 г. от 10.00 часа
във фоайето на читалище „Напредък“ гр. Пирдоп