Извънредно заседание на ОбС-Златица

По искане на 11 общински съветници, на 6 февруари ОбС – Златица проведе извънредно заседание, което се състоя в големия салон на читалището. Причината за свикване на заседанието е все по-задълбочаващият се проблем, предизвикан от едноличното и необосновано решение на кмета на община Златица Нонка Каменова да спре изграждането на новото депо за депониране на твърди битови отпадъци за общините Пирдоп, Златица и Челопеч. Сериозността на сесията бе заявена от присъствието на зам-областният управител Цанко Маринов, старши юрист-консултът на областната администрация Георги Николов, кметовете на общините Пирдоп и Челопеч – Антоанета Илиева и инж. Алекси Кесяков, председателите на двата ОбС – Димитър Иванов и Николай Николов, секретарят на община Челопеч Нина Калоянова, общински съветници и служители от двете общини, управителят на фирма „Валмекс“ Лъчезар Цветков, представители на инвеститорския контрол и др.

В дневния ред бе включено разглеждане на заповед № 46/01.02.2008 г. на кмета на община Пирдоп, в изпълнение на решение №17/01.02.2008 г. на ОбС, с която се спира депонирането на битови отпадъци от община Златица в старото сметище, което се намира на пирдопска територия и изслушване на информация за степента на изграденост на новото сметище.

Думата бе дадена на кмета на община Златица Нонка Каменова, която изнесе доклад, в който разказа предисторията на строителството от 2003 г. до настоящия момент, за сключения договор между общината и фирмата изпълнител „Валмекс“ и последвалите след него анекси и договор с ПУДООС, както и за изплатените суми. С много цифри, дати и имена тя се помъчи да убеди присъстващите граждани колко е права в действията си – прекратяването на договора с фирмата изпълнител. От този доклад за първи път златишките съветници, както и колегите й кметове от Пирдоп и Челопеч научиха, за нейната кореспонденция с Агенцията за обществени поръчки. Изказа суперлативи за фирма професионализма на фирма „Валмекс“ и нейния управител, въпреки че е спряла строителството и е дала на прокуратурата инж. Лъчезар Цветков. В доклада си тя умишлено пропусна да уведоми присъстващите за проведените разговори с останалите кметове и поетите пред тях, но неизпълнени до момента ангажименти.

В изказването си кметът на Пирдоп Антоанета Илиева изтъкна, че кметът на Златица пропуска важни обстоятелства, които имат отношение към разглеждания въпрос. Тя припомни, че преди 10 години е сключен договор между общините Златица, Пирдоп и Челопеч, който е подписан от тогавашните кметове Тодор Чомпалов, Младен Гушев и Стоян Мачулеков. Според договора трите общини са равнопоставени и не може кметът на Златица да взема еднолични решения, без да ги съгласува с останалите две общини. Г-жа Илиева бе категорична, че общинското ръководство на Пирдоп няма да позволи общината да бъде игнорирана. Изграждането на сметището е от огромно обществено значение за района и то трябва да продължи без прекъсване, с цел още тази година да влезе в експлоатация. Що се отнася до старото сметище на някогашното Средногорие, то е изчерпало капацитета си още през 1996 г. и вече не се третира като такова и е в авариен режим. По отношение на проведените срещи за намиране на изход от създадения казус, кметът на община Пирдоп заяви, че на тях се е говорило едно, а след три часа кметът на Златица вече е правел друго.

Председателят на ОбС – Пирдоп Димитър Гочев обясни, че мястото, където община Златица изхвърля отпадъците си до момента, не може да бъде наречено депо и се намира на пирдопска територия. Той информира, че на 23 януари 2008 г. в продължение на три часа в Златица е била проведена среща, на която са присъствали той, кметовете на Пирдоп, Челопеч и Златица. На нея са били обсъждани възможностите за по-бързото завършване на сметището от фирмата. Според него не е нужно да се протакат нещата с месеци и години чрез откриване на нова процедура за обществено поръчка. Председателят на ОбС – Пирдоп заяви, че може да бъде преразгледано решението си за златишките боклуци и отново да разреши на Златица да ги изхвърля както до сега на пирдопска територия, но само за няколко месеца, а не за години. В това отношение той поиска гаранции. След последната среща между общинските управи на трите общини е имало уговорка да бъде сформирана експертна комисия от представителите на трите общини и фирмата за изясняване на какъв етап е изградено депото, за какъв срок може да бъде завършено и начините за финансиране. Що се отнася до някои съмнения на Нонка Каменова спрямо фирмата, това не пречи да продължи строителството, а тя да прави проверки назад във времето и в извършеното. Седмица по-късно на негов въпрос към Нонка Каменова, ще има ли среща на 4 февруари, тя му отговаря, че няма да насрочва среща и че такава може да има след 15 февруари в неопределено време. Димитър Гочев изяви претенции, че досега в община Пирдоп не е получено нито едно писмо от Нонка Каменова относно сметището и предприетите от нея действия.

Кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков потвърди казаното от представителите на община Пирдоп и взетото от тях решение. Проблемът с депото е общ за целия район и трябва да бъде решен, за да не се повтори историята със София. Ако вместо да се гледа напред, дразгите се разгарят, рано или късно последствията ще бъдат катастрофални. А хората от Пирдоп и Челопеч не искат това да се случи. Сметището трябва да бъде завършено тази година и всичко останало са само празни приказки. Инициативата е в ръцете на община Златица. Някои може да мислят, че Пирдоп и Челопеч извиват ръце. Така е, но това извиване е за да се свърши работа. Инж. Кесяков припомни, че два месеца вече напълно са загубени в разни срещи и заседания и ако наистина нещата отидат на съд ще бъде изгубена минимум година. Той бе категоричен, че ако кметът на Златица доведе нещата до застой и постави на карта бъдещето на сметището, то община Челопеч ще излезе от този проект, в следствие на  което в района никога няма да има депо. Освен това от община Златица не е получавана никаква информация. Инж. Кесяков даде едноседмичен срок за сформиране на експертна група.

Управителят на фирма „Валмекс“ внесе допълнителна яснота относно какво е направено до сега. Необходимите сгради са изградени, завършен е чрез пълно асфалтиране на 3,6 км път до депото, положени са панели до първата клетка. Други елементи са със завършеност на над 70 на сто. Ако има пропуск в забавяне срока на завършеност, причината е в неритмичното финансиране на обекта, както и в закъсняване от страна на общината за даване на годишна задача, според планираните в държавния бюджет средства. Инж. Цветков информира, че ще заведе дело срещу община Златица за неразплатени сметки за извършени СМР на стойност около четвърт милион лв. Няма съд, който да не осъди общината. За съжаление, кметът Нонка Каменова върна в държавния бюджет близо 250 хил.лв. държавни пари, с които можеше да бъде извършено плащането. След очакваната осъдителна присъда, тези пари няма да бъдат върнати и общината ще трябва да посегне на общинския бюджет. Той изрази огорчението си от недоказаните обвинения и запозна присъстващите с факта, че фирма „Валмекс“ извършва в страната голяма строителна дейност – в АЕЦ „Козлодуй“, метрото в София, Бургас, изградил е около 15 сметища, а сега го разкарват по прокуратура и следствия. Дори е предложил на кмета на Златица да внесе банкова гаранция от 250 хил.лв., но предложението му не е било прието от нея. Инж. Лъчезар Цветков опроверга твърдението на Нонка Каменова, което тя направи в доклада си, че не е спряла обекта, прочитайки изпратеното до него и подписано от нея писмо, в което ясно е отбелязано, че се прекратява действието на договора, което означава спиране на СМР по сметището. Само че, едно такова „спиране“ не е проста работа. Трябва акт 10 за прекратяване на строителството и измерване какво е извършено, което ще трае няколко месеца, поемане от общината на охраната и поддръжка на обекта.

Зам. областният управител Цанко Маринов изтъкна преимуществото на трите общини да разполагат със съвременно европейско депо и за положените през годините усилия, за да бъде то днес едно почти изградено съоръжение. Той призова най-вече към компромис и обединяване на усилията, за да се вземе най-правилното решение и препоръча да се направи всичко възможно за завършване на обекта. Тръгне ли се по посока на съдилища и по нови процедури, ще бъдат изгубени няколко години. Нищо не пречи работата да продължи и всички съмнения за миналото да бъдат проверени. Що се отнася за върнатите от Нонка Каменова пари в държавния бюджет, то те трудно ще постъпят отново в общината и на това не може да се разчита.

Ст. юрист-консултът на ОблА Георги Николов обясни на кмета на общината, че договорът с фирма „Валмекс“ не се разтрогва по административен път, а се решава по общ исков ред. Фирмата е актувала извършеното и дори то да не е прието чрез съответните констативни протоколи, има органи, които ще преценят какво е изграденото досега и дали да се плати на фирмата. В случая с общински пари, защото отпуснатите от държавата средства са върнати. Георги Николов посъветва да се вземе решение, а не сесията да се превръща в съдебно заседание, в което всички се обвиняват взаимно. А единствено правилното решение е да не се спира строителството. Всичко останало води до съмнението дали някога това сметище ще бъде завършено и то не след една-две, а може би след осем-десет години.

Бъдещето е в обединяване на усилията на общините каквато е европейската директива, а не всеки самостоятелно да решава нещата си. Трябва трите общини да работят в екип.

От общинските съветници изказвания направиха Т. Найденов, Т. Чомпалов, П. Белишки, П. Широкова и др. От присъстващите граждани се изказаха Захари Ананиев, Иван Стайков, Стоян Шиеков. Последният влезе в спор с управителя на фирма „Валмекс“.

След направените изказвания, с гласовете на всичките 13 съветници единодушно бе взето следното решение:

  • 1. ОбА Златица, с оглед избягване на разходи и неустойки, нанасящи вреди на местната общност, възлага на кмета на община Златица да продължи строително-монтажните работи по изграждане и финансиране на Депо за твърди битови отпадъци Златица-Пирдоп-Челопеч с фирмата-изпълнител „Валмекс“, като се сключат необходимите допълнителни споразумения към договор №1000-14/22.07.2004 г. в срок от 7 дни.

  • 2. ОбС задължава кмета на община Златица при изпълнение на т.1 от решението да уведомява ОбС и кметовете на общините Пирдоп и Челопеч и да съгласува своите действия с тях, съгласно тристранния договор от 1998 г.

След решението бе прието обръщение към ОбС Пирдоп, с молба да преразгледа взетото на 31 януари решение №17 и се отмени забраната за извозване на златишките боклуци. ОбС ще направи всичко необходимо за продължаване строителството на сметището и неговото завършване да стане през 2008 г.

Добави коментар