„HEALTHY MINDS FOR HAPPY LIVES“

chpgchoerasmus

През август тази година бяха публикувани резултатите от селекцията по програма „Сътрудничество за иновациии и обмен на добри практики“ КД2. Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“ участва в подбора с проект, разработен от г-ца Анастасия Димитрова, учител по английски език, който спечели финансиране по програмата и превърна Гимназията в едно от одобрените 112 училища в страната, които започнаха работа по стратегически партньорства в сферата на училищното образование.

Проектът е с мото “Healthy Minds for Happy Lives” и има за цел да помогне на всички, които са част на училищната общност да бъдат информирани повече и да се грижат както за физическото, така и за психичното си здраве. Продължителността на проекта е от септември 2016 до август 2018 година.

Доброто ментално здраве е ключа към оптималното развитие на тийнейджърите, към успехите в образованието им, комуникацията и отношенията с хората около тях, начинът как се грижат за собственото си здраве и подготовката към самостоятелния живот на възрастен. Съхраняването на психичното здраве на всеки ученик в училище е необходима инвестиция за бъдещето на нашата нация.

Училището не е само място, в което деца ни получават образованиe, то влияе на емоционалносто и социално развитие на всеки млад член на нашето общество. Именно тук, всяко дете и тийнейджър създава първите си приятелства и се учи как бъде част от една социална общност. Емоциите и образите в училище се проектират в реакции на децата ни към света, заобикалящите ги хора и към самите себе си. Ето защо е от изключително значение да популяризираме и пазим психичното и емоционално здраве на учениците в ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ във всеки един аспект.

Някои от целите, които сме си поставили са:

повишено внимание към психичното здраве на учениците и учителите;

по-добро разбиране и толерантност към социалното, лингвистичното и културно многообразие;

по-активно участие в училищния и обществен живот;

съдействие и подобряване на комуникацията между ученици, учители и родители.

Партньори в проекта са училища от Ридултови (Полша), Братислава (Словакия), Палестрина (Италия) и Зонгулдак (Турция).

ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ ще бъде първото училище от проекта, което ще домакинства среща с участието на ученици и учители от страните партньори. След подбор екипът вече е сформиран и започна своята мисия с огромна мотивация и настроение. Всички са си поставили ясни цели и вярват в тяхното реализиране. Едни от учасниците смятат проекта за начин да осъвършенстват своя английски език, други – за опознаят света, трети – за предивикателство на личността, а за не малка група от екипа – за намирането на нови приятелства и позитивен поглед към света.

ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“

Добави коментар