Група ГЕОТЕХМИН подкрепя развитието на студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“ с 10 нови стипендии

Представители на Елаците-Мед се включиха в 65-тата Международна научна конференция

На 20 октомври, ден след празника на българския светец Св. Иван Рилски се състоя патронния празник на минната Алма Матер – МГУ „Св. Иван Рилски“. По време на тържественото събитие г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин обяви, че дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед, Геострой и ITR Services ще предоставят общо 10 стипендии за студенти от университета. Това ще бъдат младежи, които са участвали в стажантските програми на дружествата и са показали отговорно отношение и старание.
Г-н Хамерс поздрави присъстващите от името на управителя на Геотехмин проф. дтн инж. Цоло Вутов, като пожела на преподавателите и студентите покровителят на българския народ и закрилник на миньорите Свети Иван Рилски да им помага по пътя за постигането на все по-високо качество на образователния процес и научните изследвания. Той се обърна специално към студентите и им пожела да извличат максималното по време на своето следване и да знаят, че имат много добри перспективи за професионална реализация в минерално-суровинната индустрия на България и конкретно в Група ГЕОТЕХМИН.
Хамерс допълни, че партньорството между групата и университета е на много-по-широка основа. „Изминалата година доказа, че нашето сътрудничество се развива. С подкрепа на Група ГЕОТЕХМИН по Благотворителна програма “Българските добродетели” бе направен интерактивен кабинет в МГУ, подкрепихме изграждането на храма „Св. Иван Рилски“, каза г-н Хамерс.
По време на празника ректорът на МГУ „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев, поздрави първокурсниците в университета с приобщаването им към гилдията на миньорите и геолозите. Той припомни и думите на светеца-покровител на миньорите „Бъдете единни, имайте мир помежду си!”. Тържеството на академичната общност уважиха ръководства на водещи минни компании в България, както и представители на ресорни държавни и общински институции.

На следващия ден – 21 октомври по традиция се проведе и Международната научна конференция, която университетът организира за 65-ти пореден път. Тя събра множество учени, представители на големи компании от България и чужбина, както и студенти от университета и други висши учебни заведения.
По време на откриващата сесия проф. д-р инж. Ивайло Копрев сподели: „65-тата научна конференция е значимо международно събитие, което предоставя възможности за преки контакти, дискусии и бъдещо сътрудничество и обмяна на опит в множество сфери. От проучване и добива до преработка на минерални суровини и отпадъци, автоматизацията и дори фокус върху иновациите в обучението“. Той пожела на всички участници във форума да усъвършенстват знанията си и да достигнат нови върхове в развитието и просперитета на минерално-суровинната индустрия.
От страна на Елаците-Мед, най-голямото дружество от Група ГЕОТЕХМИН, на авторитетния форум присъстваха инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“, инж. Георги Петров, зам.- генерален директор „Производство“, инж. Кирил Йончев, директор „Автоматизация“, д-р инж. Стоян Четьов, главен експерт „Електро и КИП и А“, инж. Желязко Ялъмов и инж. Никола Тошков от отдел „Стратегическо минно планиране“ към Рудодобивен комплекс.
Сутрешната сесия от програмата на конференцията продължи с представяне на добри практики и фирмено позициониране от водещите компании в минния отрасъл в страната.
Инж. Никола Тошков, геолог в Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед, представи на форума кратко видео за компанията, както и презентация за методика за определяна на оптималните ъгли на откоси за отделни литоложки разновидности в рудник „Елаците“. Той запозна аудиторията с разработената от екип на компанията методика с помощта на програмния език FISH в специализирания софтуер UDEC.

Презентацията с доклада предизвика сериозен интерес сред присъстващите, които след приключването на сесията зададоха допълнителни въпроси към инженерите от Елаците-Мед.
Международната научна конференция продължи и със следобедни сесии, в които се дискутираха теми за механизация, електрификация и автоматизация на мините, както и устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия.