Гражданска инициатива за подкрепа регистрацията на стартиращ бизнес по Фонда на ДПМ в Челопеч

Както е известно, на 15 февруари „Дънди Прешъс Металс Челопеч” и общините Челопеч, Чавдар и Златица учредиха Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в трите общини.

170 000 лева е предвиденият бюджет в пилотната фаза, като те са осигурени от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Одобрените за подкрепа от фонда ще могат да ползват в равни части грант и кредит, който се гарантира пред „Райфайзенбанк България“ от минната компания.
В края на изминалия месец, в общините Челопеч, Чавдар и Златица се проведоха информационни срещи за представяне на възможностите, които предлага Фондът. Разяснени бяха условията за финансиране на проекти; критериите за допустимост и насоки за кандидатстване; критерии и методология за оценка на проектните предложения и други.
На срещата в Челопеч присъстваха около 30 души, сред които и Неделко Калоянов, който е студент по право. Впечатлен от този голям интерес към Фонда на Дънди Прешъс Металс в Челопеч, Неделко решава да предложи безвъзмездна помощ на съгражданите си от Челопеч при регистрация на нови търговски дружества, с които те да кандидатстват за финансиране. По принцип, предлаганите адвокатски услуги в тази област са високи, а Неделко има опит в тази сфера и иска да помогне на предприемачите от община Челопеч, за да се спестят тези разходи от няколкостотин лева. При възникване на въпроси и трудности, ще бъде осигурена и безплатна правна консултация.

Заинтересованите от такава услуга бъдещи предприемачи от Челопеч могат да се обадят на телефон 0877 167 117.