„Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД подпомагат институциите в борбата срещу разпространението на Коронавирус

Община Челопеч

 „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ ООД за пореден път се проявяват като социално отговорни компании към служителите си, на регионално и национално ниво. Във връзка с пандемията с Covid-19 дружествата предприеха всички мерки, препоръчвани от българските институции и Световната здравна организация, с цел намаляване на възможността за разпространението му сред служителите. Предприети са и допълнителни превантивни мерки в офисите на дружествата, а също така и на територията на Рудодобивния и на Обогатителния комплекс на „Елаците-Мед“ АД и преди обявяването на извънредно положение в страната. В тази безпрецедентна ситуация целта е работниците и служителите в дружествата да се предпазят в максимална степен.

Община Златица

Голяма част от работещите са от района на община Етрополе и от общините от Средногорието. В региона на дейността си компаниите неведнъж са оказвали подкрепа за различни инициативи, за превенция и защита на населението от наводнения и др. И този път двете дружества подадоха ръка на кметовете на населените места, като започнаха своя доброволческа инициатива за опазване на общественото здраве. От 23 март екипи от служители на „Елаците-Мед“ АД, снабдени с необходимите предпазни облекла, започнаха да извършват периодична дезинфекция на обществени сгради, медицинските центрове, спирките на градския транспорт, улици и тротоари в общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, както и в кметствата Бенковски, Карлиево, Църквище и Петрич. Дезинфекцията се прави на посочени от кметовете места. Препаратите за извършването на обработките се закупуват със средства на двете дружества.

Община Мирково
Община Етрополе

В здравната криза е важно да се мобилизираме и бизнесът също да поеме своята  отговорност в национален мащаб за редица жизненоважни медицински доставки. Според информация на в. „Камбана“ двете компании са предоставили  парични дарения за подпомагане на медицинските екипи, които се борят с разпространението на болестта Covid-19,  на Българския червен кръст, на Военно-медицинската академия и Националния център по заразни и паразитни болести.