Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД подписаха рамково споразумение и с Община Чавдар по програмата „Българските добродетели“

Четирите дружества ще подкрепят проекти със значима обществена полза

На 15 януари Община Чавдар официално подписа рамково споразумение с Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД за подкрепа и реализиране на значими за местната общност проекти. Финансирането се осигурява по Благотворителната програма „Българските добродетели“ от четирите дружества от Група ГЕОТЕХМИН.

Рамковото споразумение беше подписано от г-н Григор Даулов, кмет на Община Чавдар, Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД. На подписването присъства и председателят на ОбС Чавдар г-жа Мария Томева, както и г-жа Павлина Павлова, секретар на общината.  

Споразумението е с продължителност три години и ще включва социално значими проекти, които допринасят за устойчивото развитие на община Чавдар. През 2021 г. ще бъдат подкрепени каузи в сферата на инфраструктурата, градската среда, здравеопазването, образованието и туризма. Сред тях са осъвременяване на експозицията в археологически парк „Тополница“, ремонт и обзавеждане на здравен кабинет, ремонт и преустройство на хижа „Сакарджа“, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, вътрешен ремонт и подмяна на отоплителната система на църквата „Св. Архангел Михаил“ и др. 

Домакинът на събитието – кметът г-н Григор Даулов, отбеляза важността на споразумението и благодари за възможностите, които предоставя програмата „Българските добродетели“ на община Чавдар. „Ние винаги сме работили в добро сътрудничество с компаниите от Група ГЕОТЕХМИН и се надявам и за в бъдеще това да продължи. Предложили сме повече на брой малки проекти, които обаче са належащи, много ценни и от голяма важност за местната общност. Имаме предвид и други идеи за следващите две години от периода на споразумението“ – сподели той.

Г-н Доминик Хамерс поздрави страните, подписали споразумението, като подчерта стремежа на основателите на Благотворителната програма – проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, и четирите дружества от ГЕОТЕХМИН да подкрепят социално значими каузи. „Проф. Вутов е лично ангажиран с Благотворителната програма и подкрепата на общините в района на дейност на Елаците-Мед, особено в трудния момент, когато се появи Covid-19. Вследствие на несигурната икономическа ситуация и възможните затруднения, които биха имали местните власти, сега е времето да помогнем там, където е най-нужно. Затова ние много се радваме, че  подписваме това споразумение и сме убедени, че то е в полза на жителите на Чавдар и е знак на нашето сътрудничество през годините.“ – сподели той и пожела на кмета успешно да реализира всички идеи в полза на  жителите и на устойчивото развитие на общината.

Инж. Драгомир Драганов изрази благодарността си за добрите партньорски взаимоотношения с община Чавдар през годините. „Имаме традиционно добро партньорство. С подписването на рамковото споразумение ние правим стъпка напред, като планираме приоритетни социални проекти, които ще реализираме съвместно с община Чавдар в следващите три години. Вече имаме първите избрани предложения за финансиране за 2021 г., като с тях поставяме началото. През следващите години ще подпомогнем реализирането и на други проекти, които да допринесат за подобряване на качеството на живот и по-доброто бъдеще за местната общност“- каза той.

До момента рамкови споразумения по програмата „Българските добродетели“ са подписани с общините Етрополе и Мирково. Чавдар е третата община, в която дружествата от Група ГЕОТЕХМИН ще финансират проекти от изключителна важност за населението. Предвижда се да се подпишат споразумения и с други две общини, на чиято територия компаниите осъществяват дейност – Челопеч и Златица.