Елаците-Мед подкрепи хората с увреждания


По случай Международния ден на хората с увреждания – 3-ти декември, Елаците-Мед предприе нова доброволна инициатива, като предостави основни хранителни продукти на всички хора с увреждания в общините Мирково, Челопеч, Чавдар, Златица, Пирдоп и Копривщица. Даренията са в рамките на Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН.

Целта на инициативата е нашите съграждани, оказали се в неравностойно положение поради здравословни проблеми, да бъдат подкрепени с хранителни продукти за тяхната трапеза за предстоящите коледни празници и по време на епидемиологичната обстановка в страната.  

Днешният ден е и предизвикателство пред нас, като общество, защото сега трябва да  проявим своята съпричастност и грижа към хората, които се нуждаят от помощ и най-вече да им покажем, че за нас те са важни и необходими със своите индивидуалност и опит. 

Ръководството на Елаците-Мед вярва, че Международният ден на хората с увреждания е моментът за подкрепа към тях и грижа за благоденствието им.