„Елаците-Мед“ АД с отличие в категория „Иновации“ от годишните награди за 2021 на браншовата организация

Българската минно-геоложка камара отбеляза Деня на миньора

На 18 август, с тържествен молебен в Катедрален храм „Св. Неделя“, минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора. В него участваха ръководствата на Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело и геология и миньорските федерации – ФНСМ и СМФ „Подкрепа“, вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Веселин Митов, почетният председател на НТС по МДГМ и управител на „Геотехмин“ проф. дтн инж. Цоло Вутов, ръководителите на компаниите от бранша, сред които инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД. 

Председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов благодари на компаниите от бранша за успешната дейност през изминалата година, като подчерта успехите на индустрията, допринесли за утвърждаване на нейната водеща роля в националната ни икономика.

По традиция по случай Деня на миньора най-добрите компании от бранша получават награди в различни категории. „Елаците-Мед“ АД получи наградата в категория „Иновации“ за проекта: „Проектиране и реализация на автоматизирана система за изследване на деформационни процеси в района на „Открит склад за руда №1“ на Рудодобивен комплекс „Елаците”“. Наградите се присъждат след оценка на комисии от експерти.

Разработката е реализирана и внедрена през 2021 г. от специалисти от маркшайдерския и геотехническия отдел на Рудодобивния комплекс. С нея трудоемките измервания по класическите геодезически методи са заменени от съвременна система за автоматизиран мониторинг (в реално време).

Проектът включва изграждането на наблюдателна станция – роботизирана тотална станция монтирана в защитна кабина, допълнително оборудвана с GNSS приемник, устройство за управление на измерванията и съхранение на данните и Wi-Fi комуникационен модул; контролни точки; наблюдателни точки (репери) с отражателни призми; вертикални наблюдателни сондажи с монтирани в тях пиезометри. Анализът на постъпващите данни се извършва в софтуерния продукт Trimble 4DControl. Чрез новата мониторингова станция се осигурява безопасното експлоатиране на съоръжението.