Елаците-Мед официално откри фотоволтаичен парк за производство на електроенергия за собствени нужди

Проектът е финансиран изцяло от компанията и е резултат от политиката на Група ГЕОТЕХМИН за инвестиции в зелена енергия

С тържествен водосвет за здраве и благоденствие официално бе открит пилотният проект на Елаците-Мед за добив на зелена енергия от фотоволтаична централа.

Проектът с капацитет приблизително 1 MW пикова мощност се финансира изцяло от компанията и цели увеличаване на дела на ВЕИ в енергийния микс на предприятието. Допълнителен ефект от инвестицията е натрупаният практически опит в изграждането и управлението на соларната енергията.

Събитието бе уважено от д-р инж. Иван Вутов, зам.-управител на Геотехмин и Председател на СД на Геотрейдинг, инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, г-жа Емилия Илиева, изпълнителен директор на Геотрейдинг, г-н Константин Делисивков, управител на Енергео, както и представители на ръководствата на Елаците-Мед, Геотехмин и Геострой.

Инж. Николай Ралчев, проектен мениджър на съоръжението и главен енергетик на Елаците-Мед, сподели: „Генериращата мощност на парка се осигурява от 1968 високоефективни фотоволтаични панели TITAN Risen на един от водещите производители Risen Energy. Фотоволтаиците са монтирани върху носещи стоманени конструкции на доказания германски производител – Mounting Systems GmbH. Очакваното годишно производство на зелена енергия е 1200 MWh/година.

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед припомни на присъстващите за историята на използване на соларни панели в компаниите от Група ГЕОТЕХМИН. „Първият соларен панел използвахме за зареждане на сателитни телефони преди повече от 15 г. Следващата стъпка бе използването на соларни панели за оборудването, което следи стабилитета на рудник „Елаците“, а днес правим и третата стъпка. Дългосрочната ни стратегия е свързана с разширяване на дела на ВЕИ в енергийния микс на предприятието и планираме следващи по-големи зелени енергийни проекти. Ръководството на Елаците-Мед и Геотехмин се ангажират с каузата за използване на все повече зелена енергия“ – каза инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед.

Константин Делисивков от Енергео, компания също част от Група ГЕОТЕХМИН осъществяваща инвеститорския контрол по време на изграждането, сподели: „Бих искал да поздравя ръководството на Елаците-Мед за направената инвестиция и плановете за бъдещите проекти, които да гарантират физическата достъпност на ВЕИ близо до производството. Благодаря за доверието към нашия екип да бъдем част от този проект и пожелавам да се използва пълния капацитет без възникване на аварии“.

Тържеството завърши с прерязване на трикольорна лента за откриване на проекта от инж. Драгомир Драганов, инж. Стоил Димитров, инж. Николай Ралчев, г-н Доминик Хамерс и г-н Константин Делисивков, а отец Йоан Алексиeв отслужи водосвет за просперитет на проекта и поръси всички присъстващи за здраве и благоденствие.