Как се създава устойчиво сътрудничество между заинтересованите страни в областта на околната среда и младежките организации

От 24 до 26 юни в Професионална гимназия за туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ гр. Пирдоп се проведе тридневен семинар на тема „Създаване на устойчиво сътрудничество между заинтересованите страни в областта на околната среда и младежките организации от селски райони“. Организатор бе Фондация „Институт за културно наследство“ гр. Златица. Фондацията е и координатор по проекта „Пътна карта на екологичните практики в младежката работа в селските райони” с подкрепата на Програма „Еразъм+“.

Целта на семинара бе създаване на устойчиви партньорства за подкрепа на младежки дейности и организации за внедряване на еко практики в ежедневната им работа и при организиране на младежки занимания, инициативи и проекти. Присъстваха представители на общини в Средногорието, на учебни заведения, на държавни институции, на едрия бизнес в района, ученици, местни медии.

Стилиян Станимиров, директор на Фондация „Институт за културно наследство“, гр. Златица, откри събитието и представи накратко Проект „ЕкоМап“ с неговите цели, задачи, партньори, очаквани и постигнати резултати до момента. Димитринка Раковска бе модератор на срещата.

В различните панели на семинара участие взеха заинтересовани страни в областта на екологията и опазването на околната среда в селските райони. Бяха споделени опит и добри практики от учебни заведения в Пирдоп, Мирково и Челопеч, местни и регионални власти в Средногорието и Софийска област. Повече подробности и интересни неща в този панел разказаха еколозите на общините Пирдоп – Елена Смиленова, Златица – Величка Костадинова, Мирково – Мария Лалова, Челопеч – Татяна Цонкова, Копривщица – Теодора Главчева.

Представителят на Дънди Прешъс Металс Челопеч Иван Иванов също взе участие в семинара и сподели подробности за добрите екологични практики в Рудник Челопеч и Рудник Ада Тепе в Крумовград. Тодор Цачев от ОУ „Георги Бенковски“ Мирково и Иванка Николова от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Челопеч също се включиха със свои представяния. Главният редактор на в. Камбана, Александра Тодорова, разказа за реализирания проект преди повече 20 години Младежка Екомисия „Ранената природа има нужда от нас“, като онагледи примерите с издадените тогава книжка и екобюлетини.

Интересна бе и презентацията на представителят на ТП на ДГС Пирдоп – Яна Петкова, която разказа за организираните изнесени лекции по горска педагогика за деца в различни населени места, както и за отзивите и ползите от провеждането на такива часове с подрастващото поколение.

Станислав Петков, бивш възпитаник на ПГТХТ – Пирдоп, който е бил и президент на ИнтерАкт клуба към училището, разказа повече за реализирана негова идея за почистване и облагородяване на района на Джибиджийското кладенче в Пирдоп, в което са се включили много младежи.

Във форума взеха участие и чуждестранни гости – Томас Бергер от Португалия и представители на Община Делчево, Република Северна Македония.

В следващите дни, участниците в семинара посетиха инсталациите на депото за твърди битови отпадъци в Златица, като на място се запознаха с устройствата и различните съоръжения. Бяха проведени и други тематични занимания, свързани с темата на екопроекта. Участниците се обединиха около мнението, че младежите и младежките организации в района трябва да бъдат насърчавани да бъдат по-активни в екологичната тематика, да изградят зелени умения и да постигат устойчивост на идеите си в тази посока.

Александра Тодорова