Дънди Прешъс Металс Челопеч в подкрепа на спорта в СУ „Саво Савов“ Пирдоп

Преди ремонта

През изминалата седмица „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД потвърди ангажираността си към местните общности в Средногорието – този път с фокус върху младите хора и спорта.

Дистанционно бе подписан Договор за дарение и бяха трансферирани средства от Компанията към най-старото средно училище в регион Средногорие – СУ „Саво Савов“, основано през 1915 год.

С подкрепата на рудодобивното и преработвателно дружество ще бъде извършена цялостна подмяна на настилката във Физкултурния салон на училището, която е стара и напълно компрометирана от непрекъсната употреба.

Преди ремонта

Проектът предстои да стартира и да бъде реализиран в условията на неприсъствено обучение в електронна среда във връзка с пандемията от Covid – 19 през предстоящите летни месеци, така че наесен, с началото на новата учебна година, учениците да спортуват и заедно с това да укрепват силата и имунитета си в обновения салон.

Спортният салон на училището е напълно натоварено ежедневно съоръжение, включително в летните месеци, от което ще се ползват всички ученици на СУ „Саво Савов“ по време на редовните си учебни часове, часовете за спортни дейности и занимания по интереси, и тренировките на училищните отбори по волейбол, баскетбол и др. В него се провеждат и извънкласни занимания и дейности фокусирани върху хармоничното физическо развитие.

Училището има трайни традиции в спорта и завоювани редица престижни места в национални и регионални състезания. От няколко години по решение на педагогическата колегия се връчват и отличия „Спортист на годината“, подкрепяни материално от спортна фирма.

Дарението на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е реална подкрепа за образованието и младите хора с конкретен проект за тяхното хармонично израстване и развитие.