Детската градина в Копривщица спечели проект за 5 000 лв.

Детска градина „Евлампия Векилова” град Копривщица е сред  474 проекта, които бяха одобрени в националната кампания “Чиста околна среда” на МОСВ и ПУДООС за 2020 г.

1833 бяха подадените проекти за цялата страна.

Максималната сума, за която се  кандидатства, е 10 000 лв. за общини и кметства и 5000 лв. за образователните институции.

474 проекта на общини и кметства, училища и детски градини бяха одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната национална кампания „Чиста околна среда”. Придобилата широка обществена популярност кампания се провежда от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 17-та поредна година. От 2016 г. до 2019 г. са реализирани общо 493 проекта на училища, 475 проекта на детски градини и 932 проекта на общини и кметства на обща стойност 14 000 000 лв.

Пенка Иванова, директор на ДГ “Евлампия Векилова” град Копривщица разказа повече за проекта:

– Проектът е свързан с изграждане на нова детска площадка в учебното заведение. Целта е активно да се насърчава физическото здраве на децата и техните преподаватели. През 2015 г. също бяхме одобрени от тази кампания. Миналата година също участвахме, но за жалост не получихме одобрение. Сега очакваме официалното потвържадаване от Министерството. Бенефициент е Община Копривщица, а сумата е на стойност 5 000 лв. Радваме се на случилото се, защото всички работим за запазване и укрепване здравето на децата ни.

Димитрина Орашъкова