Кампанията Time-to-Move-2019 бе отбелязана в Средногорието с три събития

Инвестирането в образование и обучение е ключът към бъдещето на гражданското общество, особено на младите хора. Възможностите за изучаване на втори или трети чужд език, за пътуване и опознаване на други страни, техните жители и различни начини на живот, за обучение или стаж в чужбина,… Прочети още

Ротари клуб Пирдоп посрещна гости от побратимения клуб в Пирот

На 22 октомври Ротари клуб Пирдоп посрещна членове от побратимения Ротари клуб Пирот. Срещата се състоя в Копривщица, с любезното гостоприемство на комплекс „20-ти април”. Присъстваха президентите на двата Ротари клуба – Иван Нешков и Средан Митич, паст президентите Дамян Ненов и Джордже Петрович, „мостът”… Прочети още

В Златица е готов първият блок по програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради

На 2 септември сe проведе заседание на техническата комисия, в която участваха експерти от техническа служба – Златица, строителен надзор и архитекта на областна администрация – София област, със двама експерти от технически отдел. Подробно бяха разгледани документите, съпътстващи строителството и бяха проверени строително- ремонтните… Прочети още

В Златица бе открит дневен център за хора с увреждания

На 16 септември в Златица се състоя официално откриване на Дневен център за хора с увреждания. Официални гости на откриването бяха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, областният управител на Софийска област Росица Иванова, кметът на община Антон Цонка Гешева, председателят… Прочети още

Наслука през новия ловен сезон!

• Дамян Ненов, председател на ЛРС „Средногорие“, пред в. Камбана – Г-н Ненов, предстои откриването на новия ловен сезон. Готови ли са нашите ловци за него? – Както всяка година, не само за нашия район, а и за цялата страна, откриването на лова е голяма… Прочети още

В община Златица приключи проектът за изграждане на дневен център за хора с увреждания

  През м. юли приключиха строително-ремонтните дейности по реконструкцията и ремонта на сградата, предназначена за Дневен център за хора с увреждания в Златица. Използвана е бившата двуетажна сграда на „Гражданска защита“ – стара и силно амортизирана сграда, построена през 60-те години на миналия век. Сега… Прочети още

Започна новата ротарианска година

  На 10 юли в Копривщица в комплекс „Галерия” се състоя годишната церемония по предаване на символите и президентските огърлици на Ротари Клуб Пирдоп, Инер Уил Клуб Пирдоп и Интеракт Клуб Пирдоп. По традиция събитието започна с молитва, българския химн и химна на Ротари. Думата… Прочети още

Отчетна конференция на Дистрикт 248 Инер Уил

На 20 юни във гр. Видин се състоя Отчетна конференеция на Дистрикт 248 Инер Уил България, на която присъстваха 6 членки от Инер Уил клуб Пирдоп. В нейната делова работа взеха участие по двама делегати от 23-те клуба от страната, както и членовете на Изпълнителния… Прочети още