ОбС-Златица прие две наредби

ОбС прие две наредби На 23 януари ОбС проведе редовно заседание, в което участваха 12 съветници. В дневния ред бяха включени 6 точки. Беше поставен въпроса, че е твърде късно сесията да започва в 17,30 часа. Това означава, че някои от заседанията могат да продължат… Прочети още

Ще доплаща ли общината за водния проект в Душанци?

Община Пирдоп На 16 януари, в заседателната зала на община Пирдоп бе проведена първата за 2012 година, но извънредна сесия, с дневен ред от една точка. Председателят на ОбС Райна Алдева поздрави присъстващите 12 съветника с настъпилата нова година и им пожела здраве и успехи,… Прочети още

Актуализиран е общинският бюджет – заседание на ОбС-Златица

На 16 декември ОбС проведе второто за месеца заседание, в което взеха участие всички общински съветници. Присъстваха кметът на общината инж. Магдалена Иванова, общински служители и граждани. В дневния ред бяха включени 13 точки. Актуализация на общинския бюджет По първа точка от дневния ред бе… Прочети още

25 юни фирмен празник на Аурубис България

                       В слънчевата събота на 25 юни, в местността „Св. Петка“ над Чавдар, Аурубис България отбеляза подобаващо своя фирмен празник. Сред гостите на празника, освен бивши и настоящи работници и служители, бяха и кметове на съседни общини,… Прочети още

Заседание на ОбС Златица

  ОбС е против отделянето на Карлиево от Златица На 26 юни ОбС – Златица проведе редовно заседание, в което взеха участие всички общински съветници. Петър Белишки изрази възмущението си от поведението на кмета на общината. Повече от месец чака ОбА да му издаде удостоверение.… Прочети още

Заседание на ОбС Пирдоп

   На 27 юни ОбС – Пирдоп проведе извънредно заседание. В залата присъстваха 10 общински съветници, лекари, болничен персонал и граждани. Дневният ред се състоеше от 5 точки. По предложение на председателя на ОбС беше добавена още една. С 10 гласа „за“ предложения дневен ред… Прочети още

ГОДИШНА ЦЕРЕМОНИЯ НА РОТАРИ КЛУБ ПИРДОП

                  На 25 юни Ротари Клуб Пирдоп проведе своята годишна церемония по встъпване в длъжност на елект президента и новия управителен борд. На събитието, което се състоя в спа-хотел „Шато Копса“, присъстваха в тесен кръг ротарианци, техните… Прочети още

Ръководството на МБАЛ потърси помощ от общинския съвет

  На 22 юни Комисията по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедание при ОбС – Пирдоп, проведе заседание в пъления си състав. По т.1 думата беше дадена на д-р Динев, който с докладна записка е уведомил ОбС, че в следствие на изключително занижения лимит за… Прочети още

Стартира проект „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница“

                      На 23.06.2011 г., от 15.00 ч., в залата на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Копривщица, се състоя Информационно събитие, по повод изпълнението на проект „Корекция и почистване на речното корито на р.… Прочети още

Всенародно тържество на Корминеш

        Община Челопеч За осми пореден път кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков изнесе нагледен урок как се организират и провеждат празниците на общината. Това стана на 19 юни в м. „Корминеш“ – първата неделя след Петдесетница, известна като Пресвета неделя,… Прочети още