Съветниците гласуваха новия бюджет

Община Пирдоп На 28 януари ОбС проведе редовно заседание, с участието на 12 общински съветници. Поради заболяване на председателя на съвета Пенка Цомпова, сесията бе ръководена от зам.председателя Лало Джуров. В дневния ред бяха включени 15 точки. По първа точка бе изслушана информация за състоянието… Прочети още

Бюджет 2010 на община Антон бе приет

Община Антон Присъстваха 7 общински съветници, представители на общинската администрация и граждани. Председателят на ОбС Владислав Симов прочете дневния ред, които бе приет от всички съветници. По първа и втора точка – отчет за 2009 г. и проектобюджет за 2010 г., кметът на общината инж.… Прочети още

Бабинден в Пирдоп

21 януари – Ден на родилната помощ На 21 януари в ресторант „Класик“ – Пирдоп по традиция се състоя един от най-многобройните празници в града – честването на Деня на родилната помощ. Той бе организиран от община Пирдоп и Демократичния съюз на жените, чийто председател… Прочети още

Протест на учителите срещу некачествения ремонт на училището

Община Златица На 18 януари ОбС – Златица проведе извънредно заседание, поради необходимостта да се спази законовия срок, след като кметът на общината върна за ново обсъждане решение № 257/21.12.2009 г.на ОбС. Присъстваха 12 общински съветници. По време на заседанието бяха констатирани редица нарушения на… Прочети още

Обсъждане на бюджет 2010

 Община Пирдоп На 15 януари в читалнята на читалище „Напредък“ се състоя обявеното обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Пирдоп за 2009 година и проекта за бюджет за 2010 година. Присъстваха граждани, представители на учебни, социални и здравни заведения, общински съветници и служители… Прочети още

Спорове около съвместната социална програма

Община Златица На 11 януари в заседателната зала на общината се проведе среща, свързана с уточняване на списъка с дейностите, които „Аурубис – България“АД ще финансира в изпълнение на съвместната социално програма. В нея взеха участие Георги Николов – генерален секретар на фирмата, Драга Сапунджиева… Прочети още

Извънредно заседание на ОбС – Пирдоп

        На 28 декември ОбС проведе извънредно заседание, което започна с 12 общински съветници. Председателят на общинската избирателна комисия Михаил Иванов съобщи, че досегашният общински съветник от ПП ГЕРБ Ганчо Ганчев е депозирал молба за предсрочно прекратяване на правомощията му. С решения… Прочети още

ОбС проведе заседание в Душанци

  На 26 ноември, в тържествената зала на кметство Душанци се проведе редовно заседание на ОбС – Пирдоп. Няколко дни преди тази дата Постоянните комисии също проведоха заседанията си в селото. На заседанието присъстваха 12 съветници. Преди да бъде обявен рекордният дневен ред от 28… Прочети още

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е на Общински съвет – Златица

Уважаеми съграждани, Измина половината от мандата на Общинския съвет, на кмета на общината и кметовете на трите кметства на община Златица. През този период ОбС положи много усилия да работи единствено и само за интересите на общината и нейните жители. Досега бяха приети над 250… Прочети още

Св. Екатерина покровителка на Църквище

                          През 350 г. една 18-годишна девойка, надарена с блестяща красота и ум, открита проповедничка на християнското учение е била хвърлена в тъмница и подложена на страшни мъчения по заповед на император Максимилиан.… Прочети още