Весел празник на Тодоровден в община Челопеч

На 26 март в м. „Маята” – Челопеч се организираха конни надбягвания, които са неизменна част от Тодоровден. Празникът бе организиран от община Челопеч, съвместно с читалище „Труд и постоянство” и Делчо Стефанов от Златица. Присъстваха кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков, председателят на… Прочети още

Община Златица – Одобрен бе договорът за прокурист на поликлиниката

На 22 март ОбС проведе девето редовно заседание в присъствието на всички общински съветници, кметът на общината и кметовете на трите села. В дневния ред бяха включени 4 точки. Промени в състава на постоянните комисии Във връзка с прекратяване на правомощията на общинския съветник д-р… Прочети още

„Вся власть – советом!“

Община Златица Със свито сърце и възмутени души пишем репортажа за проведеното на 29 февруари заседание на ОбС – Златица. Самото провеждане на сесията постави много въпросителни относно нейната законност. Неупълномощен от никого да я води, общинският съветник от Реформаторския блок Асен Плахов позовавайки се… Прочети още

Продадени бяха акции от актива на МБАЛ-Пирдоп

Община Пирдоп Продължение от бр. 8 Съветниците отложиха разглеждането на докладна записка относно отдаване под наем чрез търг на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион тип „Лавка“. Те дадоха съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен… Прочети още

Приета бе Стратегия за социалните услуги в община Пирдоп

Община Пирдоп На 25 февруари в лекторията на читалище „Напредък” Пирдоп се проведе редовно заседание на ОбС – Пирдоп, в което участие взеха всичките 13 общински съветници. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, зам.-кметът на общината Вера Бойчева, кметът на кметство Душанци Валентин Петров,… Прочети още

ОИК – Златица прекрати пълномощията на общинския съветник от ГЕРБ д-р Иван Стойнов

  Общинската избирателна комисия – Златица прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник от ГЕРБ д-р Иван Стойнов. Решението бе взето на заседание на комисията на 12 февруари. Поводът за прекратяване на пълномощията му е, че в законовия срок не е подал молба за освобождаване от… Прочети още

За да имаме чист град, трябва да си съберем данъците

• Ангел Геров – кмет на община Пирдоп, пред в. Камбана – Г-н Геров, изминаха почти 100 дни от встъпването Ви като кмет. Имаше ли разминаване между очакванията Ви и реалността, или от самото начало нещата тръгнаха в положителна посока? – 100 дни са си… Прочети още

Защо се допускат проекти на принципа „едни хора да вземат едни пари“

В началото на лятото стартира проектът за така чакания и належащ ремонт на двете читалища в Пирдоп и Душанци. Състоянието на читалище „Светлина” преди ремонта бе покъртително, което правеше сградата неизползваема. Ситуацията в пирдопското читалище беше значително по-добра, въпреки многото течове от покрива и стените.… Прочети още

След 100 дни от новия мандат – Хората питат

• Инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица, пред в. Камбана – Г-жо Иванова, изминаха почти 100 дни от началото на Вашия втори мандат като кмет на община Златица. Следим заседанията на новоизбрания ОбС и сме свидетели на създалото се и задълбочаващо се напрежение… Прочети още