Кметът на общината е против инвестиционното предложение на „Елаците мед“ – АД

  На 30 септември ОбС проведе заседание, което бе предшествано от две заседания на Постоянните комисии, на които както винаги кметът на общината не благоволи да присъства. От дневния ред отпадна точката, предвиждаща обсъждане на информация относно общинската собственост, поради липсата на служител, който да… Прочети още

Наско Фотев е новият председател на ОбС – Челопеч

  На 29 септември ОбС – Челопеч проведе извънредно закрито заседание по искане на няколко общински съветници. На него бе разгледана дейността на ОбС и на досегашния председател Николай Николов. Бе разгледано предложение за предсрочно прекратяване правомощията на Николай Николов като председател на съвета. Бе… Прочети още

Общината вече има бюджет

Община Пирдоп /Продължение/ ОбС прие бюджета на общината за 2009 г. В точка шеста ОбС обсъди бюджета на общината за настоящата година. Кметът на общината направи уточнения, според които още на 20 февруари е направено обявление в сайта на общината за обществено обсъждане на бюджета… Прочети още

Безпредметно е да се отправят питания към кмета на Златица

/Продължение от 33 брой/ ОбС отложи удължаване срока на наем На предишната сесия ОбС отложи разглеждане на молбата на Станка Станева за удължаване срока на наем за ползване на общински помещения. Мотивът бе изявление на кмета на общината, че имало становище от Сметната палата. На… Прочети още

Отчет за работата на ОбС-Златица през 2008 г.

Уважаеми общински съветници, Уважаеми съграждани., Пристъпвам към изнасяне на доклад за работата на ОбС Златица , за това какво сме направили и какво не. Считам обаче, че първо тук следваше Кметът на община Златица във връзка с вменените му правомощия по ЗМСМА да направи анализ… Прочети още

В Златица – диктатура на тълпата!

ОбС допусна три нарушения на закона при гласуване Общинският съветник Асен Згуровски подаде оставка На 30 март ОбС – Златица проведе редовно заседание. Още от ранния следобед група граждани на Златица известна с постоянното си присъствие на сесиите, пресконференциите и протестите, започна да се събира… Прочети още

Експозе на общинския съветник Асен Згуровски, при подаването на оставката му

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми общински съветници, Уважаеми дами и господа, Ще започна нестандартно своето експозе. Преди 1 година оставка подаде председателката на УНИЦЕФ-Германия Хайде Симонис. Тя обоснова решението си с разногласията си с ръководството на програмата на ООН за подпомагане на децата. В началото на… Прочети още

ОбС-Златица одобри споразумението с ОбС-Пирдоп

Община Златица На 20 март ОбС – Златица проведе извънредна сесия за одобряване текста на споразумението, изготвен на 19 март по време на срещата между ОбС – Златица и Пирдоп. Това споразумение бе подписано от 24 общински съветници от двете общини. ОбС – Пирдоп проведе… Прочети още