Обява

Продавам парцел 900 кв.м. в централната част на вилна зона Черешака – Златица. 18 кв.м. вилна сграда, вода и ел. табло до парцела; 10 000 единични тухли, дървен материал. Тел. 0894 011 109

Обява за инвестиционно предложение от „Аурубис България“ АД гр. Пирдоп

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.) „Аурубис България” АД 2070 гр. Пирдоп, Промишлена… Прочети още

Покана МИГ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон” П О К А Н А Уважаеми членове на Общото събрание, На основание чл. 42 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон” с адрес на управление:  гр. Пирдоп, пл. „Тодор… Прочети още

In memoriam: Напусна ни инж. Цанко Цанов – дългогодишен кмет на община Пирдоп

На 16 януари 2022 г., на 72-годишна възраст, ни напусна инж. Цанко Цанов, дългогодишен кмет на Община Пирдоп. Инж. Цанов беше кмет на Пирдоп в два поредни мандата – от 1999 г. до 2007 г. и един мандат от 2011 г. до 2015 г. Той… Прочети още