„Аурубис България“ отпуска стипендия за Химикотехнологичния и металургичен университет

Д-р Виктор Хаджийски, д-р Милен Кадийски и един специален катод
по случай 60-годишния юбилей на катедра „Металургия на цветните метали и сплави“ за ХТМУ.

Компанията подари специален катод по случай 60 годишния юбилей на катедра „Металургия на цветните метали и сплави“ към университета

Специално надписаният катод по случай 60 годишния юбилей на катедрата по „Металургия на цветните метали и сплави“

„Аурубис България“ АД ще отпусне специална стипендия за студенти от Химикотехнологичния и металургичен университет – София (ХТМУ). Това стана ясно при срещата на Димо Кирилов – директор Производство, д-р Виктор Хаджийски – старши инженер Технологични проекти, д-р Милен Кадийски – ръководител Изследване и развитие, Анелия Димова – ръководител Човешки ресурси за Югоизточна Европа и Станислава Иванова – лабораторен техник Изследване и развитие с Ректора на ХТМУ проф. д-р Сеня Терзиева и ръководството на катедра „Металургия на цветните метали и сплави“ към университета.

Компанията ще съдейства в изготвянето на хорариума за студентите, в подготовката на дипломанти и в обезпечаването на научно-изследователската работа на кандидати за докторска степен при ХТМУ. Целта е подпомагане на обучението на младежите в специалността по металургия на цветните метали и осигуряване на условия за практическа подготовка в академична среда.

Екипът на „Аурубис България“ АД поздрави колегите и приятели от „Металургия на цветните метали и сплави“ към ХТМУ по случай 60-годишнината от създаването на катедрата със специален подарък – рафинирана катодна мед бренд „Пирдоп“. Много от възпитаниците на университета са намерили успешната си професионална реализация в медодобивния завод край Пирдоп и Златица през изминалите десетилетия. Компанията поднася сърдечни поздрави и пожелание за здраве и просперитет на всички настоящи и бъдещи студенти от университета.