9 практиканти започват работа в „Елаците-Мед“ АД


Младите хора получиха дипломи
за успешното приключване на обучението си

На 5 ноември в Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“ се състоя официална церемония, на която десетте участника в Практикантската програма на дружеството получиха своите дипломи за успешното приключване на обучението си.

Събитието бе открито от г-жа Даниела Горанова, ръководител “Набиране на персонал/обучения и квалификация“, която поздрави практикантите с дипломирането им, като припомни предизвикателствата, които са преминали курсистите по време на своето обучение.

Г-жа Горанова сподели, че програмата е един от добрите примери за осигуряване на подготвени млади кадри, които отговарят на високите стандарти за работа в „Елаците-Мед“ АД. Успешното дипломиране на всички практиканти е доказателство за тяхната отговорност на работното място, а натрупаните знания ще са им от изключителна полза в бъдещето им развитие.

Кратък видеофилм показа на младите хора как са преминали за тях шестте месеца от обучението и повишаването на тяхната квалификация в „Елаците-Мед“. Г-жа Горанова изрази благодарности към всички наставници, които са се ангажирани с практическата подготовка на практикантите.

На събитието присъстваха г-жа Милена Христова, Директор „Човешки ресурси“ в „Елаците-Мед“ и г-жа Веселина Статева, Изпълнителен директор на Център за управление и професионално обучение, които връчиха дипломите на практикантите и ги приветстваха за успешното им преминаване на един от най-важните периоди в своето професионално развитие.

„Днес ние дипломираме тези млади хора в едни от най-търсените професии на пазара на труда, а именно „Монтьор по автоматизация” и „Електромонтьор“. Целта ни е изпълнена на 100% и гордо можем да кажем, че вече в компанията имаме едни добре подготвени специалисти, които започват работа при нас.“, каза г-жа Христова по време тържеството.

Пълният курс за придобиване на професионална квалификация бе в рамките на шест месеца, в които практикантите получиха теоретична и практическа подготовка. Водещи преподаватели от висши учебни заведения им преподаваха теория в учебната зала на дружеството. Практическото обучение се провеждаше в реална работна среда от висококвалифицирани специалисти на „Елаците-Мед“.

От голямо значение за успеха на „Елаците-Мед“ е задържането на подготвените и обучени специалисти и по-нататъшното им развитие на ключови позиции.

За целта, дружеството обръща изключително внимание на участниците в стажантски и практикантски програми. Това улеснява бързото навлизането на младите хора на пазара на труда, а също така допринася и за подобряване на качеството на живот в общините от района на Средногорието и Етрополе.