71 награди получиха ученици от Средногорието в е-конкурса „Бъдещето на човечеството“

Инициативата се организира за шеста поредна година от Група ГЕОТЕХМИН

Велислав Пастушки, 11а, СУ „Св.П. Хилендарски“ Златица

В конкурса „Бъдещето на човечеството“, организиран от Група ГЕОТЕХМИН за региона на Средногорието и община Етрополе участваха над 250 ученика. Участниците от Средногорието спечелиха 71 награди – 30 първи, 23 втори и 18 трети. 29 ученика са отличени с поощрителни награди, за да продължават да творят. Всички те ще получат предметни награди, а за училищата – партньори са осигурени пособия в помощ на образователния процес. Имената на наградените участници бяха съобщени на специално онлайн събитие. Регионалният ученически конкурс се проведе за шеста поредна година. Този път организаторите бяха четири дружества от Групата – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД и се проведе в партньорство с 13 училища от община Етрополе и региона на Средногорието.

Даниела Венкова, 8а, СУ „Саво Савов“ Пирдоп

Участниците се състезаваха в две категории – литературно-художествено произведение – съчинение, есе, приказка, разказ, стихотворение и дигитално изображение – рисунка, макет, компютърна графика или анимация във възрастови групи – 5 – 7 клас и 8 – 12 клас.

Писмените творби бяха оценени от поетесата Димана Йорданова, а художествените произведения – от доц. Цветан Илиев.

„И тази година децата показват много силно желание за участие в конкурса, което пряко се отразява на качеството и нивото на творбите. Темата на конкурса е много значима, но още по-важен е подходът на участниците към нея и творческата интерпретация на всеки един от тях“ – сподели доц. Илиев.

Кристина Цанева, 7а, СУ „Саво Савов“ Пирдоп
Кристиян Дойнов, 5 кл., ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Челопеч

„Докато четях творбите на децата изгубих представа за възрастта на тези, които са писали. Това е добре, защото когато нещо е написано хубаво авторът му изгубва и лицето и възрастта си и започва да говори с гласа на този, който го чете. Поздравявам ги за това. Поздравявам ги и за интересното време в което живеят и им пожелавам много кураж и да знаят, че бъдещето, за което писаха този път – това са самите те“, каза по време на онлайн събитието Димана Йорданова. 

Г-жа Нонка Бантова – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Челопеч поздрави всички участници, като им пожела още по-големи успехи в следващите конкурси.

Михаела Богданова, 11а, СУ „Св. П. Хилендарски“

„Децата много се постараха тази година и участваха със засилен интерес в надпреварата“ – разказа г-жа Румяна Серафимова – учител по изобразително изкуство от СУ „Паисий Хилендарски“ гр. Златица.

Георги Томев, 7а, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Челопеч

Целта на конкурса беше да предизвика у участниците размисъл по значими за човечеството теми, свързани с неговото оцеляване и то не само в съзвучие с пандемията от Covid-19. Учениците имаха широко поле за изява и възможност да изразят себе си, да преценят и разкажат за своята позиция за оцеляване на човечеството. Дадена им бе възможност да творят онлайн, да развиват своите таланти, да обменят мисли и виждания със свои връстници от други класове и училища по голямата тема за „Бъдещето на човечеството“.  Чрез творбите си децата показаха своята градивна фантазия и споделиха ценни идеи за това в каква посока трябва да се развива светът.

Ана-Мария Бързакова, 6 кл., СУ „Св. П. Хилендарски“ Златица
Йорданка Илиева, 7 кл., ОУ „Георги Бенковски“ Мирково
Владислава Стефанова, 6 кл., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Чавдар