2014 година за община Златица

Нови придобивки

Ново оформление на междублоковото пространство

През 2014 г. бе завършен проектът за ново оформление на междублоковите пространства, които се превърнаха в едни приятни места за отдих и игра за децата. 

Подменени са всички настилки, обособени са зони за паркиране, игрови зони, както и зони за отдих. 

Поставени са пейки, беседки, кошчета, подменени са осветителните тела. Обогатена е растителността. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони“ и е на стойност 1 200 000 лв.

Реконструкция на къщата-музей „Ю. Гагарин“

През последните години къщата музей „Ю. Гагарин“ бе напълно изоставена, разрушена и ограбена. Чрез проекта „Насърчаване на туристическите дейности в община Златица“, финансиран по Мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., сградата бе реконструирана и напълно обновена, за да се превърне в Посетителски информационен център. Стойността на проекта бе 200 000 лв. 

В нея са обособени зали, които дават възможност за провеждане на семинари, срещи, представяне на различни маршрути и запознаване на групи с природните, културни и исторически дадености на региона.

Посетителският център е оборудван с компютри, мултимедиен проектор, принтер, камера, фотоапарат, витрини, пана и др.

Спортна площадка с уреди за фитнес на открито

На 30 септември в Златица се състоя откриване на фитнес център на открито, финансиран по линия на Партньорската програма между Аурубис и община Златица за 2013 – 2014 г. Присъстваха ръководството на община Златица, изп. директор на „Аурубис България“ АД Тим Курт, много граждани. Кметът инж. Магдалена Иванова изрази благодарността си към Аурубис за оказаната подкрепа. Досега подобно съоръжение не е имало в Златица и тя изрази надеждата си, че ще бъде използвано ефективно. 

Лентата бе прерязана от инж. Магдалена Иванова и Тим Курт.

Проекти по ОПАК

Община Златица е изпълнила три проекта по Оперативна програма „Административен капацитет“ – „Повишаване ефективността на общинска администрация Златица“, „Компетентна и ефективна общинска администрация“ и „Европейска пътна карта на община Златица за Програмен период 2014-2020 г.“. Проектите са финансирани по ОП „Административен капацитет“ и са на стойност 183 648 лв

 

Проект „Осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда в община Златица“

Проектът, който бе с продължителност 12 месеца, приключи на 30.05.2014 г. От него се възползваха 47 потребители, към които бяха прикрепени 18 лични асистенти, 6 домашни помощници и 2 социални асистенти, разпределени в Златица и селата Карлиево и Църквище. Проектът бе финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност 217 519 лв.

 

Създаване на Дневен център за хора с увреждания

Това е съвместен проект на НПО „Нов Поглед“ и община Златица. 

Целта е чрез реконструкция на съществуващата сграда, да се създаде място, осигуряващо качествени условия за социални грижи за хората с увреждания. Центърът ще даде възможност да се подобри животът на хората с увреждания, ще спомогне за тяхната социализация и ще ги мотивира да се чувстват пълноценни хора. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони и е на стойност 957 542 лв.

С грижа към селата

Реконструкция на водопроводните мрежи

Проектът за реконструкцията на водопроводната мрежа на селата Карлиево, Църквище и Петрич е на обща стойност 4 000 000 лв. Фирмата изпълнител е ДЗЗД „ВиК Инженеринг“ – София. Той е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Пенсионерки клуб в с. Карлиево

На 18 декември в с. Карлиево официално бе открит новоизграденият пенсионерски клуб в селото – част от партньорската програма между община Златица и Аурубис България. Гости на събитието бе изп. директор на Аурубис Тим Курт.

Сградата на пенсионерския клуб е залепена за тази на кметството, като нейната площ е около 100 кв. м. Изграждането й започна през м. февруари. Средствата за строителството и оборудването на пенсионерския клуб са от социалната програма между общината и компанията за периода 2013-1014 г. 

Кметът инж. Магдалена Иванова, кметският наместник Иван Иванов и Тим Курт прерязаха трикольорната лента на новия пенсионерски клуб. Клубът е оборудван с всичко необходимо за нормалното му функциониране.

Възстановяване на Гуговата къща в с. Петрич

Този паметник на културата бе напълно възстановен, реставриран и оборудван. Направен е нов покрив. В сградата са преизградени стените. Запазен е гредоредът на тавана и дървени греди на чардака. Външната стълба е възстановена с дървен материал, като е запазен оригиналният й вид. Възобновени са оградата и

дворът. Финансовата помощ е предоставена по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, по Програма за развитие на селските райони“ и е на стойност 274 086 лв.

 

Реконструкция на старото училище в с. Църквище и превръщането му в Младежки център

Обновяването на старото училище в Църквище стана факт след реализиране на проект „Реконструкция на сграда в с. Църквище, община Златица за създаване на младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремния туризъм“. Извършените строително ремонтни дейности включват подмяна на покрива с нови керемиди и обшивка, ПВЦ дограма и алуминиеви врати, саниране и топлоизолация. Изградени са нови ВиК, електро и отоплителни инсталации. Проектът бе финансиран по програма за развитие на селските райони и е на стойност 344 296 лв.

Финансиране от правителствената програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

 

Реконструкция на пътя през Кашана

На 14 април в северния край на Златица се състоя официална церемония по първа копка на рехабилитацията и реконструкцията на Златишкия проход „Кашана“. Официални гости на събитието бяха Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, народни представители, обл. управител на Софийска област Емил Иванов, зам.-обл. управител инж. София Торолова, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков, кметовете на общините от региона, изп. директор на „Елаците Мед“ АД инж. Добри Цветков.

Събитието бе благословено от Н. В. Пр. Ловчанският митрополит Гавриил. Пред събралите се граждани министър Терзиева каза, че започват ремонтните дейности на 10 км. от път II 37 Джурово – Етрополе – Златица. За тях са отпуснати 5 млн. лв. от правителствената програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. През следващата 2015 г. ще се продължи и с останалите 17 км. от прохода. 

Кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова изказа своите благодарности към всички, които са изразили съпричастие към реализирането на ремонтните дейности. 

Символичната първа копка на обекта направиха министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков. 

Златишкият проход, известен като Кашана, е затворен за движение повече от 20 години поради ужасното състояние на пътната настилка. Първият етап на строителните дейности е от 33-ти км до 43-ти км.

Строителните дейности на обекта се изпълняват от Обединение „София 2010″ по договора за текущо, превантивно и зимно поддържане на републиканската пътна инфраструктура на територията на област София.

Довършване на разширението на училището

На 30 април в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица се състоя тържествено откриването на строително-ремонтните дейности по завършване строителството на новия корпус на училището. Официални гости бяха зам.-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева, председателят на парламентарната комисия по образование Ваня Добрева, депутатът от КБ Кирил Добрев, зам.-обл. управител на София област инж. София Торолова, началникът на РИО София област Мила Манчева, общински съветници, кметове на общината от предходни мандати, свързани с изграждането на училището, граждани. 

Преди 22 години /април 1992 г./ е направена първата копка на новата сграда на училището в Златица. Поради липса на финансиране – тогава, през годините и до днес, сградата остана незавършена. Дострояване на училището в Златица е един от проектите, за които държавата отпусна средства, в размер на 2 108 885 лв. 

Фирмата изпълнител на проекта е „Радованов и Младенов“ ООД.

 

Депото за твърди битове отпадъци

Изграждане на колектор и помпена станция

През 2014 г. общината усилено работи по стартирането на още два стратегически проекта: 

Дострояване на депото за твърди битови отпадъци в местността „Бакаджик“, проект на стойност 3 000 000 лв., финансиран от ПУДООС; 

Изграждане на колектор и помпена станция и подвключването им към Пречиствателна станция за отпадни води – Пирдоп. Проектът е на стойност 3 500 000 лв. и е финансиран от ПУДООС.

Добави коментар