2014 година за община Антон

Проект Над село

Проектът „Подобряване на туристическата инфраструктура в местността „Над село“ с. Антон“, е финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

При проведената процедура за избор на изпълнител, печели фирма „Елит – КНС“ ЕООД, с ръководител Кръстьо Стефанов.

Обектът се намира в местност „Св. Георги“ – с. Антон. Той е обособен на две части: зона около съществуващ параклис и зелена зона, намираща се на югозапад, със сравнително голяма денивелация. 

В зоната над параклиса, по цялата северна граница на парцела е изграден навес с барбекю, маси и пейки, за да стане обектът подходящ за обществени събирания и празненства. Пространството около параклиса е паркоустроено с групи от различни растения. 

Теренът под параклиса е разделен на две нива. Изградени са подпорни стени с площадки, от които се откриват красиви природни пейзажи. 

Изграден е амфитеатър със стъпаловидно разположени места за сядане. На него ще могат да се провеждат културни мероприятия на открито.

На едно ниво по-ниско от откритата сцена е разположен вторият навес с барбекю, пейки и маси. От тази площадка по серпентинна алея може да се слезе до пътя към стадиона. 

Направените конструкции на навесите са смесени – дървена и стоманобетонна, покритието е от керемиди.

Изградени са подпорни стомано-бетонови стени за оформяне на площадките на отделните нива.

Положена е част от трошено-каменната настилка по довеждащият път към Параклис „Св. Георги“.

Кътове за отдих и детски площадки

Договорът за изграждането на кътове за отдих с две детски площадки в три местности в с. Антон бе подписан на 28 март 2014 г. от кмета на община Антон Цонка Гешева и управителя на фирмата изпълнител „Надико“ Георги Илиев.

На 14 април в м. Герена се състоя първата копка по проекта. Лентата бе прерязана от кмета Цонка Гешева и Георги Илиев. 

Средствата за изграждането на трите къта са предоставени от държавния бюджет, от който в началото на годината бяха отпуснати 500 млн. лв. за изпълнението на общински проекти. От тези средства за проекти на община Антон бяха предоставени 847 000 лв. Проектът за трите къта за отдих е за 105 000 лв. Изградените площадките с детски съоръжения са в местностите Герена и Чотовица, а кътът за отдих на възрастни хора е в близост до новоизградения мост на р. Гушева в селото. Срокът за изпълнението на проекта бе 55 дни.

На 19 юни в квартал Герена, се състоя тържествено откриване на две площадки с детски съоръжения и беседки, както и един кът за отдих, на което присъства народният представител от Коалиция за България Дора Янкова. 

В квартал Герена се намира най-голямата детска площадка с кът за отдих с беседка и множество съоръжения за децата. Същата площадка, но с по-малък размер е изградена в м. Чотовица. До моста на р. Гушева в селото е направен кът за отдих.

Проект ОПАК

На 7 април бе дадено началото на Проект: „Разработване на стратегически документи на общинско ниво и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики“. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта бе 61 785.60 лв. Подписан бе договор за безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта бе въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, както и да подпомогне подготовката на администрацията на Община Антон за качественото разработване и изпълнение на стратегически документи за местно развитие, които са съобразени с интересите и нуждите на местно ниво.

Разработен бе общински план за развитие на община Антон за периода 2014-2020 г. в координация и партньорство с всички заинтересовани страни съгласно националните и регионални/местни приоритети, както и действащото законодателство.

Разработен бе стратегически документ на общинско ниво – интегриран план за обновяване на населените места в община Антон за периода 2014-2020 г. в координация и партньорство с всички заинтересовани страни, съгласно националните и регионални/местни приоритети, както и действащото законодателство.

Разработени и въведени бяха правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Антон.

Договор асфалтиране улици

На 7 май в община Антон се състоя подписване на договор между кмета на община Антон Цонка Гешева и управителя на фирмата изпълнител „Автомагистрали Хемус“ инж. Николай Ръжев, за реконструирането и асфалтирането на четири улици. 

На 9 май в община Антон бе открита строителна площадка на обекта. Лентата бе прерязана от кмета Цонка Гешева и инж. Николай Ръжев.

Цонка Гешева сподели пред присъстващите, че заедно с реконструираните улици и зоните за отдих значително ще се промени облика на селото. Тя сподели още, че се изпълнява още едно нейно предизборно обещание – да бъдат асфалтирани крайни улици в селото.

Средствата за реконструкцията и асфалтирането на улиците „Изгрев“, „Стефан Стамболов“, „Въртопа“ и „Васил Левски“, в размер на 650 807 лв бяха предоставени от държавния бюджет. Срокът за изпълнение на проекта бе 4 месеца. 

Заключителна пресконференция по проект Рехабилитация на улици

На 31 юли в читалище „Хр. Ботев“ – Антон се проведе заключителна пресконференция по проект „Рехабилитация и реконструкция на път SFO1002/ I-6, Пирдоп – Розино/Антон/ III – 606/ от км. 0+000 до км. 4+406.71″, който бе изпълнен по Договор № 23/321/00923 от 8 юли 2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката на селските райони“ за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“. 

Кметът Цонка Гешева направи представяне на проекта и хронология на неговото изпълнение. Той е спечелен по времето на предишния мандат, с кмет инж. Стоян Гарчев, с дата на сключване на договора с Държавен фонд „Земеделие“ 8 юли 2011 г. По проекта е извършена реконструкция на входен общински път, който свързва селото с останалите населени места. Подменен е водопроводът, в частта от р. Гушева до разклона между ул. „България“ и ул. „Джемина“. Извършена е подмяна на тротоарната настилка и асфалтиране на уличната мрежа от разклона в м. „Еленско“ до р. „Браткеве“ от км. 0+000 до км. 4+406.71. Срокът на изпълнение на проекта е 30 месеца, а общата му стойност е 2 567 800. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „Консоцрциум Транс Магистрали“, който включва фирмите „Транс Билд“ ЕООД и „Автомагистрали „Хемус“ АД. 

Цонка Гешева сподели, че изпълнението на проекта е било съпътствано от множество проблеми. В периода от 3 декември 2012 г. до 8 април 2013 г. обектът е бил спиран и възобновяван поради лошите метеорологични условия. В края на 2013 г. частен съдя изпълнител блокира сметките на общината, заради множество пропуски по изпълнението на проекта през миналия мандат и пренасочва сумата, предвидена за разплащане на проекта към проекта за рехабилитация на улиците. За да може проектът да бъде дофинансиран, община Антон, след обществено обсъждане и решение на ОбС – Антон, изтегли дългосрочен заем от фонд „ФЛАГ“. Така на 17 март 2014 г. останалата част по договора с изпълнителя в размер на 25% до 50% е преведена. 

Добави коментар