10 години Стажантска програма на Елаците-Мед АД


Студенти и стипендианти ще придобиват
ценен практически опит в една от водещите минни компании

Елаците-Мед, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, откри на 1 юли своята лятна Стажантска програма за 2021 година. В административната сграда на Обогатителен комплекс, с. Мирково, компанията посрещна първата група стажанти от 36-мата участници в програмата – студенти от различни университети в страната и чужбина, както и стипендианти на дружеството от МГУ „Св. Иван Рилски“, обучаващи се в инженерни специалности.

В мултифункционалната зала на комплекса Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал/обучения и квалификация“, и Мариана Вътева, експерт “Подбор на персонала/обучения и квалификация“, приветстваха студентите и ги запознаха с програмата на първия им ден от стажа, както и с наставниците, които ще помагат на младежите в работния процес. За да придобият по-ясна цялостна представа за мащаба на предприятието и дейността, бяха излъчени презентационен клип на дружеството и видео с моменти от досегашни стажантски програми.

През 2021 г. Елаците-Мед провежда своята 10-та стажантска програма, която се утвърди с добрите си практики в предаването на практически опит на бъдещите млади специалисти. Студентите ще практикуват на двете производствени площадки на компанията – Рудодобивен и Обогатителен комплекс, където ще надграждат своите академични знания и ще придобиват ценни професионални умения. Стажът на компанията е платен, като периодът за провеждането му е гъвкав – между един и три месеца, в зависимост от възможностите и предпочитанията на стажантите. Чрез практикуването в реална работна среда и под ръководството на наставници, едни от най-добрите в своята професия, компанията подпомага младите хора по пътя към професионалната им реализация. Запознаването с постиженията на компанията в областта на дигитализацията и работата с високотехнологични системи в производството е предизвикателство и добра възможност.

„Добре дошли на стаж в нашата компания, която е част от Група ГЕОТЕХМИН и един от най-големите и социално отговорни работодатели в страната. Вярвам, че при нас ще получите много добра възможност да развиете своя потенциал, да усъвършенствате професионалните си умения и да натрупате необходимия опит за успешна професионална реализация“ – каза Милена Христова, директор „Човешки ресурси“ в Елаците-Мед. Надявам се да бъдете мотивирани и целеустремени за усвояване на нови знания и да вложите всички усилия, за да се представите добре. Ще се радваме, успешно да завършите стажа си и в бъдеще да станете част от нашия екип. Тук вие ще получите подкрепа за развитие и възможност за кариерно израстване при доказани резултати“.

След официалната част бе организирана обиколка на основните цехове в Обогатителен комплекс, с. Мирково, на която инж. Цветан Дилов, главен експерт в отдел „Производствено-технически“, запозна студентите с производствения процес, както и с работните зони, където ще практикуват част от стажантите.

Стажантите са силно мотивирани да придобият практически опит в една от най-големите компании в България.

Николета Негойкова се връща за втори път на стаж в добивната компания. „Бях на стаж през 2019 г., срещнах много интересни хора и научи много нови неща и затова реших да се върна на стаж и тази година“, сподели Николета, която ще трупа опит това лято в отдел „Подбор на персонала, квалификация и обучения“.

Сред стажантите тази година ще бъде и Младен Георгиев, който е от Генерал Тошево и учи в МГУ в специалност „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“.

„Очаквам да добия повече знания и опит, защото университета дава знания, но не опит, т.е. дава знания, но не и практика“, каза Младен. Той смята, че компанията предоставя големи възможности за развитие.

Николета Четьова, студентка в СУ „Св. Климент Охридски“, четвърти курс е избрала стаж в компанията, защото смята, че той е отлична възможност за успешен старт. „Като обучаващ се в отдел „Комуникации“ ще наблюдавам съобщенията, които се разпространяват, ще науча за политиките за корпоративна социална отговорност, които се реализират в региона“, разказа Николета.

В лятната Стажантска програма на Елаците-Мед до момента са преминали повече от 250 студенти, бакалаври и магистри от различни университети в страната и чужбина. През 2019 г. петима от преминалите стажа вече са назначени на постоянни трудови договори в компанията. С тях общият брой на младите специалисти, стажували през годините и свързали професионалния си път с Елаците-Мед, надвишава 50.