Шансове и предизвикателства пред образованието в България

SresthazaobrazovanietoAuZVCh

На 16 май, Фондация “Заедно в час” и сдружение “Образование България 2030”, организираха среща-дебат за шансовете и предизвикателствата пред образованието у нас, на която домакин бе Информационният център на „Аурубис България” в Пирдоп. Присъстваха директорът на НУ „Т. Влайков” – Пирдоп Трънка Николова и директорът на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” Нели Стефанова, представители на община Златица, представители на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Чавдар, СОУ „Л. Каравелов” – Копривщица, АТПГ-Златица, Клъстер Средногорие, медии.

Златка Димитрова и Веселин Димитров запознаха присъстващите с идеята на сдружение „Образование 2030” за начало на комуникационна кампания, насочена към по-добро и качествено образование. Обсъдени бяха и начините, по които различни организации в района на Пирдоп и Златица могат да се включат нея.

„Образование България 2030“ е партньорство на обществено-отговорни личности и организации от различни сектори – публичен, частен, политикa, неправителствен, обединени от общата визия до 2030 г. българското образование да осигурява равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21 век за младите хора в България. Създадено е през април, миналата година. Едни от неговите съмишленици са Американска търговска камара в България, БАИТ, БНР, БНТ, Комисията по образованието и науката на Народното събрание, Министерство на младежта и спорта, структури на политически партии, общини, университети, фондации, медии, ЧЕЗ България, Aurubis България, Coca-Cola, Hewlett-Packard, JobTiger, Junior Achievement, Microsoft, NESTLÉ и много други големи институции и компании.

Качествените образователни системи по света се познават по резултатите и успехите на техните възпитаници, както и по тяхната реализация в реалната икономика на знанието. За съжаление, на ниво система в България, не всички политики водят към качествено образование, което да е съгласувано с изискванията на 21 век за успех. А образователните среди в световен мащаб се променят непрекъснато, появяват се нови професии, изискващи умения, които тепърва трябва да се усвояват и придобиват.

Една от целите е младите хора в страната да завършват поне средно образование /в момента това е факт за едва половината население/, намаляване на младежката безработица. За да се постигнат обаче, тези цели, трябва да се променят някои индикатори, като процент на функционално неграмотни ученици, процент на завършили средно образование и процент на заети млади хора на пазара на труда. Върху тези индикатори ежегодно ще се изготвя мониторинг, като резултатите от него да бъдат презентирани и под формата на лични истории.

„И именно, защото една такава промяна не може да се случи от само себе си, ние решихме да тръгнем от хората – да питаме хората в едно населено място като Пирдоп и Златица, да се запознаем с директорите, учителите, родителите, местните власти и медиите, за да видим какви според вас са важните тематики в образованието, как да ги преведем на разбираем език” – разясни Веселин Димитров. „Идеята ни е да създадем няколко фокус-групи, да разберем тяхното мнение как те оценяват образователната система, какво трябва да се промени и как да се действа да се променят политиките” – допълни още той.

Уменията на 21 век, или т. н. ключови компетентности, които са заложени вече в новия закон, трябва да бъдат възприети по по-реален начин. Това, което ще се случва в класната стая, излиза извън рамките на запаметяването, наизустяването и възпроизвеждането на информация за оценка отличен.

В процеса на разговор бе поставен въпрос за това как да се създаде чувствителност за важните приоритети в образованието – каква е системата според родителите, дали има нужда от подобрения и какви точно. Изразено бе мнение, че става въпрос за сериозно преформулиране и на целите на училищното образование.

Срещата завърши с обобщението да бъде изготвен въпросник към различни групи родители, като в последствие да се проведат и разговори с тях, а също така да бъдат проведени няколко информационни кампании с помощта на местните медии.

Добави коментар